Վարկավորում

Վարկեր

ABB - ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍ
Օվերդրաֆտներ
Ֆակտորինգ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն առաջարկում է ֆակտորինգի հետևյալ տեսակները.

Առանց ռեգրեսի իրավունքի ֆակտորինգ

Պարտապանի կողմից չվճարման ռիսկը ամբողջությամբ կրում է Բանկը, որը իրավաբանորեն հանդիսանում է դեբիտորական պարտքի սեփականատերը:

Ռեգրեսի իրավունքով ֆակտորինգ

Պարտապանի կողմից չվճարման ռիսկը ամբողջությամբ կրում է Հաճախորդը, որի արդյունքում Բանկը կրում է առավել քիչ ռիսկեր` տրամադրելով շահավետ տոկոսադրույքներ:

Դասական ֆակտորինգ

Դասական ֆակտորինգն իրականցվում է միայն Բանկի կողմից նախապես հաստատված ցանկում ընդգրկված Պարտապանների հետ:

page picture

Ֆակտորինգի առավելությունները

  • — Ֆինանսական կորուստների ռիսկի նվազեցում
  • — Դեբիտորական պարտքերի ֆինանսավորում
  • — Ֆինանսական հոսքերի պլանավորում
  • — Վաճառքների ծավալի և գնորդների շրջանակների ընդլայնում
  • — Շրջանառու միջոցների շրջանառության արագացում
  • — Լրացուցիչ մրցակցային առավելություններ
  • — Լրացուցիչ մրցակցային առավելություններ

Թարմացված է` 2022-09-07 17:08