Բանկի ղեկավարները

Բանկի բաժնետերերը

11.03.2022թ. դրությամբ "ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմում է 170,092,515,260 ՀՀ դրամ, որը կազմված է 206,260 սովորական բաժնետոմսից.

  • ԷՄ ԷՖ ԷՄ Գլոբալ Ինվեստ ՍՊԸ

  • «Բնակարան երիտասարդներին» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ

  • - Վերջին տասներկու ամսվա ընթացքում Բանկի Խորհրդի, Գործադիր մարմնի անդամներին, Գլխավոր հաշվապահին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրամադրվել են 322,432,220.50 ՀՀ դրամ, որից մարվել են 488,840,095.50 ՀՀ դրամ, 33,526.03 Եվրո:
  • - 30․06․23թ․ դրությամբ Բանկի Խորհրդի, Գործադիր մարմնի անդամներին, Գլխավոր հաշվապահին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրամադրված վարկերը կազմում են 31,276,938.00 դրամ:
  • - Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Բանկի նշանակալից մասնակցի և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված վարկերի և այլ փոխառությունների (այդ թվում` նաև մարված) առկա չեն․

Թարմացված է` 10.08.2023 16:14