Նորություններ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է Բանկի Երևանի և Դիլիջանի Դրամարկղային կենտրոնների գործունեության համար տեխնիկական սարքավորումներ (թղթադրամի և մետաղադրամի իսկությունը ստուգող, տեսակավորող և հաշվող մեքենաներ, ջերմաեռակցող սարքեր) ձեռք բերելու մրցույթ:

 • Մրցույթի պայմաններն են.

 • 1. Թղթադրամների հաշվման, տեսակավորման համար կիրառվող մեքենաները պետք է ապահովեն թղթադրամների վճարունակության նվազագույն պահանջների հետևյալ ստուգումները (և դիմերեսի, և դարձերեսի համար).
 • 1.1 Թղթադրամների տեսանելի պատկերի և չափերի համապատասխանությունը Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված նկարագրին,
 • 1.2 Ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո հայտնաբերվող հատկանիշներ,
 • 1.3 Ինֆրակարմիր լույսի ներքո հայտնաբերվող հատկանիշներ,
 • 1.4 Մագնիսականություն։
 • 2. Պիտանի, կենղծ և հնամաշ/վնասված թղթադրամների որակում, առանձնացում, տեսակավորում:
 • 3. Հաշված և տեսակավորած թղթադրամների վերաբերյալ հաշվետվություններ ստանալու/տրամադրելու և արտահանելու հնարավորություն:
 • 4. Մետաղադրամների հաշվման, տեսակավորման համար կիրառվող մեքենաները պետք է ապահովեն մետաղադրամների վճարունակության նվազագույն պահանջների հետևյալ ստուգումները.
 • 4.1 Մետաղադրամների չափերի (տրամագիծ և հաստություն) համապատասխանությունը Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված նկարագրին/անվանական արժեք և նկարագիր /,
 • 4.2Համաձուլվածքի ստուգում (մագնիսականություն, էլեկտրահաղորդականություն):
 • 4.3Սարքերի հետագա սպասարկման, ծրագրային կարգաբերման/Բանկի կողմից սպասարկվող արժույթների, այդ թվում ՀՀ դրամի ճանաչման, իսկության ստուգման/մասին տեղեկատվություն:
 • 4.4Պահանջվող տեխնիկական սարքավորումների մատակարարման վերջնաժամկետ սահմանել մինչև 15.03.2023թ.:


 • Պահանջվող փաստաթղթեր.

 • • մրցույթի մասնակցության դիմում հայտ
 • • կոմերցիոն առաջարկ
 • • կազմակերպության մասին տեղեկատվություն (կանոնադրություն, պետ.ռեգիստրի գրանցման վկայական)
 • • գործընկեր կազմակերպությունների ցանկ

 • Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները կարող են մրցութային դիմում-հայտերի թղթային տարբերակը՝ պահանջվող փաստաթղթերի հետ միասին, փակ ծրարներով ներկայացնել «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿե ՓԲԸ Գլխամասային գրասենյակ՝ ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 48 հասցեով, մինչև 2023 թվականի հունվարի 27-ը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 09:15-ից 16:45-ը:


 • Փակ ծրարի վրա պետք է նշվի.

 • • Մրցույթի անվանումը (թղթադրամի և մետաղադրամի իսկությունը ստուգող, տեսակավորող և հաշվող մեքենաների, ջերմաեռակցող սարքերի ձեռք բերման մրցույթ)
 • • «Չբացել մինչև մրցույթի անցկացման օրըե գրառումը,
 • • «Մրցութային հանձնաժողովինե գրառումը,
 • • ՈՒղարկող (Մրցույթի մասնակից) և ստացող (Մրցույթի կազմակերպիչ) կազմակերպությունների հասցեները, ամբողջական անվանումները:

 • Մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ բոլոր մասնակիցները կտեղեկացվեն մինչև 2023 թվականի փետրվարի 6-ը:


 • Տեղեկությունների համար զանգահարել «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Դրամական գործառնությունների վարչություն՝ +374 10 59 20 96 կամ +374 93 22 33 99 հեռախոսահամարներով:
 • Ձեռքբերման համար առաջարկվող տեխնիկական սարքավորումների մակնիշները և քանակը, որոնք համապատասխանում են պահանջվող պայմաններին:

   • 19.01.2023
   • Բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից

   Թարմացված է` 2022-09-07 17:08