Կենսաթոշակային հաշիվ

Տեղեկատվություն կենսաթոշակային հաշվի մասին
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայության հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում իրականացնում է կենսաթոշակների և սոցիալական ապահովության այլ ծրագրերով նախատեսված պարբերական դրամական վճարների սպասրկման Սոցիալական հաշիվների բացում և սպասարկում:
page picture

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց բանկային կամ առարկայազուրկ մետաղական հաշվի բացման փաստաթղթերի ցանկ.

  • — Հաշիվ բացելու դիմում-պայմանագիր,
  • — Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • — Հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ) կամ վերջինս չունենալու մասին տեղեկանք (նույնականացման քարտ ներկայացնելու դեպքում չի պահանջվում),
  • — Ռեզիդենտի «Ճանաչիր հաճախորդիդ» հարցաթերթիկ (KYC):

Թարմացված է` 2022-09-07 17:08