Միջազգային փոխանցումներ

Միջազգային փոխանցումներ
swift logo

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է իրականացնել փոխանցումներ արտերկիր իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց հաշիվներին, Դուք կարող եք օգտվել S.W.I.F.T. էլեկտրոնային վճարումների միջազգային համակարգի ծառայություններից:
Միջազգային գործարք կնքելիս և/կամ միջազգային դրամային փոխանցում կատարելիս/ստանալիս անհրաժեշտ է օգտվել ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԻ պաշտոնական ինտերնետ

Միջազգային արագ դրամական փոխանցման համակարգեր

Դրամական փոխանցման իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ.
  • — Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • — Նշել ստացողի երկիրը, անունը և ազգանունը,
  • — Մուտքագրել փոխանցվող գումարը և վճարել միջնորդավճարը,
  • — Ստացողին հայտնել դրամական փոխանցման գաղտնաբառը և համակարգը, որի միջոցով կատարվել է փոխանցումը։
Դրամական փոխանցման իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ.
  • — Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • — Համակարգի անվանումը, կոդը, գումարը, փոխանցման արժույթը,
  • — Երկիրը, որտեղից փոխանցվել է գումարը,
  • — Փոխանցումն ուղարկողի անունը և ազգանունը։

Միջազգային արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով փոխանցումներ ՍՏԱՑՈՂ հաճախորդների համար գործում են հետևյալ արտոնյալ փոխարժեքները՝

ԱՄՆ դոլար (USD) - անկանխիկ առքի գործող փոխարժեք + 3֏
Եվրո (EUR) - անկանխիկ առքի գործող փոխարժեք + 2֏

Ֆինանսական օգնական

Ֆինանսական օգնական

Թարմացված է` 2022-09-07 17:08