Նորություններ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է անվտանգության, անցման-հսկման համակարգերի և մոնիթորինգային կենտրոնի արդիականացման, համակարգերի հնարավորինս ավտոմատացման, նոր ծրագրերի ներգրավման համար մրցույթ`

 • Մրցույթի պայմաններն են՝

 • 1. Աշխատակիցների նույնականացում դեմքով և մուտքի-ելքի գրանցում աշխատաժամերի հաշվարկման նպատակով։
 • 2. Անձանց նույնականացում դեմքով, տեղաշարժի ցուցադրում։
 • 3. Բանկի ղեկավար անձանց և խնդրահարույց հաճախորդների ցուցադրում բանկի տարածք մուտք-ելք լինելիս։
 • 4. Տվյալների բազան վարելու հնարավորություն։
 • 5. Տրանսպորտային միջոցների նույնականացում ըստ պետհամարանիշների, թույլատրելի տրանսպորտային միջոցների համար ուղեփակոցը բացելու հնարավորություն և տրանսպորտային միջոցների բազայի վարման հնարավորություն։
 • 6. Անվտագության համակարգերի հետ ինտեգրվելու հնարավորություն: Հրդեհային, շարժման կամ այլ ահազանգերի դեպքում տվյալ սենյակի կամ տարածքի տեսախցիկի(ների) մեծ էկրանով ցուցադրելու հնարավորություն։
 • 7. Անցման-հսկման համակարգերի հետ ինտեգրվելու հնարավորություն: Բանկի աշխատակիցների մուտք-ելք լինելիս անցագրերից չօգտվելու դեպքում անցման-հսկման համակարգում տվյալ աշխատակիցների գրանցելու հնարավորություն։
 • 8. ԱԳՄ-ների և ԱԳՓՄ-ների հետ ինտեգրվելու հնարավորություն: ԱԳՄ-ներով և ԱԳՓՄ-ներով կատարվող գործարքների ցուցադրման հնարավորություն տվյալ ԱԳՄ-ի կամ ԱԳՓՄ-ի տեսախցիկի պատկերի վրա։
 • 9. Դրամահաշվիչ մեքենաների հետ ինտեգրվելու հնարավորություն: Գումար հաշվելու դեպքում դրամարկղային սենյակի ամբողջական ցուցադրման և դրամահաշվիչ մեքենայի ցուցմունքի ցուցադրման հնարավորություն տվյալ դրամարկղային սենյակի տեսախցիկի պատկերի վրա։
 • 10. Արտակարգ իրավիճակների դեպքում տվյալ տարածքի տեսախցիկի պատկերի մեծ էկրանով ցուցադրելու հնարավորություն:
 • 11. Ինֆորմացիայի արխիվացման և արխիվացված ինֆորմացիայից օգտվելու հնարավորություն 120 օր և ավել ժամկետով։
 • 12. Ավելի կարևոր նշանակություն ունեցող սենյակների տեսախցիկների տեսաձայնագրությունների ավելի շատ օրերի գրանցում, քան մնացած տեսախցիկներինը։
 • 13. Շարժի դեպքում տեսաձայնագրություն կատարելու և շարժից առաջ և հետո ժամանակահատված ընտրելու հնարավորություն։


 • Պահանջվող փաստաթղթեր.

 • • մրցույթի մասնակցության դիմում հայտ
 • • կոմերցիոն առաջարկ
 • • կազմակերպության մասին տեղեկատվություն (կանոնադրություն, պետ.ռեգիստրի գրանցման վկայական)
 • • գործընկեր կազմակերպությունների ցանկ

 • Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները կարող են մրցութային դիմում-հայտերի թղթային տարբերակը՝ պահանջվող փաստաթղթերի հետ միասին, փակ ծրարներով ներկայացնել «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Գլխամասային գրասենյակ՝ ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 48 հասցեով, մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 25-ը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 09:15-ից 16:45-ը:


 • Փակ ծրարի վրա պետք է նշվի.

 • • Մրցույթի անվանումը (անվտանգության, անցման-հսկման համակարգերի և մոնիթորինգային կենտրոնի արդիականացման, համակարգերի հնարավորինս ավտոմատացման նոր ծրագրերի ներգրավման համար մրցույթ)
 • • «Չբացել մինչև մրցույթի անցկացման օրը» գրառումը.
 • • «Մրցութային հանձնաժողովին» գրառումը.
 • • ՈՒղարկող (Մրցույթի մասնակից) և ստացող (Մրցույթի կազմակերպիչ) կազմակերպությունների հասցեները, ամբողջական անվանումները:

 • Մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ բոլոր մասնակիցները կտեղեկացվեն մինչև 2023 թվականի հունվարի 16-ը:
 • Տեղեկությունների համար զանգահարել «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Անվտանգության դեպարտամենտ +374 94 060774 հեռախոսահամարով:


 • ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 • Նպատակը՝ անվտանգության, անցման-հսկման համակարգերի և մոնիթորինգային կենտրոնի արդիականացման, համակարգերի հնարավորինս ավտոմատացման նոր ծրագրերի ներգրավում
 • ԱՌԿԱ սարքավորումների մոդելները՝
 • Անվտանգության համակարգ

 • 1. SATEL INTEGRA 24, 32, 64, 128, 256
 • 2. VERSA
 • 3. PERFEKTA
 • 4. MICRA


 • Անցման-հսկման համակարգ

 • 1. ZKTeco F22
 • 2. ZKTeco SF400
 • 3. ZKTeco INBIO460
 • 4. ZKTeco SC403
 • 5. ZKTecoF8

 • Տեսահսկման համակարգ
 • Տեսաձայնագրիչներ HIKVISION
 • 1. DS-7316HUHI-K4
 • 2. DS-7216HUHI-K2
 • 3. DS-7608HI-ST
 • 4. DS-7616HUHI-F2
 • 5. DS-7208HUHI-K2
 • 6. DS-7604HI-ST
 • 7. DS-7608HUHI-F2
 • 8. DS-7608NI-K2
 • 9. DS-7616HI-ST
 • 10. DS-7216HQHI-SH
 • 11. DS-7716NI-ST
 • 12. DS-7716NI_E4

 • Տեսխցիկներ HIKVISION

 • DS-2CD2463G0-I, DS-2CD2432F-I, DS-2CD2420F-I, DS-2CD2412F-I, DS-2CD2420F-IW,
 • DS-2CD2443G0-I, DS-2CD2442FWD-IW, DS-2CD1043G0-I, DS-2CD2132-I
 • Տեսխցիկներ COMMAX
 • Commax CNU-2M3AFX_V0_BU V3.1.8
 • Ընդհանուր 500 հատ IP տեսախցիկ 950 հատ analog տեսախցիկ

 • Դրամահաշվարկի մեքենաներ
 • 1. MIB / AXIOM
 • 2. Giesecke&Devrient BPS C1-F
 • 3. MAGNER 350
 • 4. SBM SB-2000S
 • 5. SBM SB-1100
 • 6. HITACHI IH-110
 • 7. COIN COUNTER HCS-3300
 • 8. SCAN COIN CONTOFAX S2

 • ԱԳՄ և ԱԳՓՄ-ներ

 • 1. NCR 6687
 • 2. NCR 5887
 • 3. NCR 5886
 • 4. NCR 6622
 • 5. NCR 6683
 • 6. NCR 6626
 • 7. NCR 5877
 • 8. SIGMA SC 800
 • 9. PERSONA 5887
    • 25.11.2022

    Թարմացված է` 2022-09-07 17:08