Նորություններ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է Կիբեռսպառնալիքներից համալիր պաշտպանության համակարգի ձեռքբերման մրցույթ:

 • «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է Կիբեռսպառնալիքներից համալիր պաշտպանության համակարգի ձեռքբերման մրցույթ`

 • Մրցույթի պայմաններն են՝
 • 1.Ներկայացնել առաջարկվող համակարգի(երի) տեխնիկական նկարագրությունը և պարամետրերը (պահանջվող տեխնիկական պայմանները կցվում են):
 • 2.Նշել տեխնիկական աջակցության տրամադրման պայմանները:
 • 3.Նշել մատակարարման պայմանները;
 • 4.Նշել այլ պայմաններ կազմակերպության հայեցողությամբ:
 • 5.Մատակարար ընկերության հետ պայմանագրից բխող բոլոր փոխհաշվարկները կատարվելու են «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ–ում առկա հաշիվների միջոցով:

 • Պահանջվող փաստաթղթեր.

 • •մրցույթի մասնակցության դիմում հայտ
 • •կոմերցիոն առաջարկ
 • •կազմակերպության մասին տեղեկատվություն (կանոնադրություն, պետ.ռեգիստրի գրանցման վկայական)
 • •գործընկեր կազմակերպությունների ցանկ

 • Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները կարող են մրցութային դիմում-հայտերի թղթային տարբերակը՝ պահանջվող փաստաթղթերի հետ միասին, փակ ծրարներով ներկայացնել «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Գլխամասային գրասենյակ՝ ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 48 հասցեով, 2022 թվականի նոյեմµ»ñÇ 14-ից 30-ը ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ժամը 09:15-ից 16:45-ը:

 • Փակ ծրարի վրա պետք է նշվի.

 • •Մրցույթի անվանումը (Կիբեռսպառնալիքներից համալիր պաշտպանության համակարգի ձեռքբերման մրցույթ)
 • •«Չբացել մինչև մրցույթի անցկացման օրը» գրառումը.
 • •«Մրցութային հանձնաժողովին» գրառումը.
 • •ՈՒղարկող (Մրցույթի մասնակից) և ստացող (Մրցույթի կազմակերպիչ) կազմակերպությունների հասցեները, ամբողջական անվանումները:
 • Մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ բոլոր մասնակիցները կտեղեկացվեն մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 11-ը:

 • Տեղեկությունների համար զանգահարել «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Տեղեկատվական Անվտանգության վարչություն (+374 94) 695947 հեռախոսահամարով կամ անցնել հղմամբ
  • 14.11.2022
  • Բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից

  Թարմացված է` 2022-09-07 17:08