Բանկային երաշխիքներ

Պայմաններ
Եթե Դուք ցանկանում եք գործարար միջավայրում հանդես գալ որպես հուսալի գործընկեր, առաջարկում ենք բանկային երաշխիքներ:
page picture

Բանկը տրամադրում է երաշխիքներ ՀՀ դրամով և արտարժույթով: Տրամադրվող երաշխիքների տեսակներն են`

  • Մրցույթի մասնակցության
  • Որակավորման ապահովման
  • Աշխատանքների կատարման
  • Կանխավճարի ստացման
  • Որակի (հետավարտական)
  • Այլ երաշխիքներ

Թարմացված է` 10.08.2023 16:14