Բանկային երաշխիքներ

Պայմաններ
Եթե Դուք ցանկանում եք գործարար միջավայրում հանդես գալ որպես հուսալի գործընկեր, առաջարկում ենք բանկային երաշխիքներ:
page picture

Բանկը տրամադրում է երաշխիքներ ՀՀ դրամով և արտարժույթով: Տրամադրվող երաշխիքների տեսակներն են`

  • — Մրցույթի մասնակցության,
  • — Որակավորման ապահովման,
  • — Աշխատանքների կատարման,
  • — Կանխավճարի ստացման,
  • — Որակի (հետավարտական),
  • — Այլ երաշխիքներ

Թարմացված է` 2022-09-07 17:08