Արմենիա Ինշուրանս

insurance company

Արմենիա Ինշուրանս ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առաջարկում է ապահովագրական ծառայությունների լայն շրջանակ՝ ապահովագրության հետևյալ դասերում.

Տեղեկատվություն սակագների վերաբերյալ

Պայմաններ

  • Դժբախտ պատահարներից կամավոր ապահովագրության կանոններ
  • Հրդեհից, բնական աղետներից եվ (կամ) գույքին հասցված այլ վնասներից կամավոր ապահովագրության կանոններ
  • Ցամաքային ավտոտրանսպորտի կամավոր ապահովագրության կանոններ

  • Աջակցության ապահովագրության կանոններ
  • Ապպա ընդհանուր պայմաններ
  • Համաձայնեցված հայտարարագիր

Թարմացված է` 10.08.2023 16:14