Սոցիալական հաշիվ

Սոցիալական փաթեթի հաշիվը Բանկում բացվող հատուկ հաշիվ է, որին փոխանցվում են սոցիալական փաթեթների գումարները: Սոցիալական փաթեթը ՀՀ պետական մարմիններում և կրթության, մշակույթի, գիտության ու սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում աշխատողների և (կամ) նրանց անմիջական ընտանիքների անդամների առողջական, կրթական և այլ խնդիրների ապահովման միջոցառումների համախումբ է՝ աշխատողների մոտիվացման և աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման նպատակով:
page picture

ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց բանկային կամ առարկայազուրկ մետաղական հաշվի բացման փաստաթղթերի ցանկ.

  • — Հաշիվ բացելու դիմում-պայմանագիր,
  • — Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • — Հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ) կամ վերջինս չունենալու մասին տեղեկանք (նույնականացման քարտ ներկայացնելու դեպքում չի պահանջվում),
  • — Ռեզիդենտի «Ճանաչիր հաճախորդիդ» հարցաթերթիկ (KYC):

Թարմացված է` 2022-09-07 17:08