Главная / Услуги / Банкоматы, аппараты по автоматическому взыманию денег и обмену валюты
Банкоматы, аппараты по автоматическому взыманию денег и обмену валюты

 

ЕРЕВАН

1.

г. Ереван, Абовян 9 (ATM-CEM) 

2.

г. Ереван, А. Арменакян 127

3.

г. Ереван, А. Арменакян 13 (ATM-CEM)  

4.

г. Ереван, Абовян 43

5.

г. Ереван, Абовян 60, больница N 1

6.

г. Ереван, Адонци 1 (ATM-CEM) 

7.

г. Ереван, Алек Манукян 11 (ATM-CEM)

8.

г. Ереван, Амирян 8

9.

г. Ереван, Ара Саргсян 19

10.

г. Ереван, Аргишти 1

11.

г. Ереван, Арин Берди 3

12.

г. Ереван, Аршакуняц 17А

13.

г. Ереван, Аршакуняц 2А

14.

г. Ереван, Артем Микоян 2/13

15.

г. Ереван, Бабаджанян 44/1 (ATM-CEM)  

16.

г. Ереван, Бадал Мурадян 3-71 (ATM-CEM)

17.

г. Ереван, ул. Башинджагян 165/2 (ATM-CEM)

18.

г. Ереван, Бузанди 1/3 

19.

г. Ереван, Г. Нжде 31/36 (ATM-CEM)

20.

г. Ереван, Давид Анахт 11 

21.

г. Ереван, Егварское шоссе 1Б 

22.

г. Ереван, Ерванд Кочар 24/1 

23.

г. Ереван, Зоравар Андраники 1 

24.

г. Ереван, Еребуни 18 (ATM-CEM)

25.

г. Ереван, Тбилисян 1/2 (ATM-CEM)

26.

г. Ереван, Тотовенци 4 

27.

г. Ереван, Хахах Дони 13

28.

г. Ереван, Ханджян 51  

29.

г. Ереван, Хоренаци 158 (ATM-CEM)

30.

г. Ереван, Хоренаци 35 (ATM-CEM) 

31.

г. Ереван, Хоренаци 9 (ATM-CEM)

32.

г. Ереван, Худяков 165/4

33.

г. Ереван, А . Исаков 9/2 (ATM-CEM)

34.

г. Ереван, Киевян 11А (ATM-CEM)

35.

г. Ереван, Комитас 1 (ATM-CEM)

36.

г. Ереван, Комитас 61, 60-61(ATM-CEM)

37.

г. Ереван, Гр. Кочар 21 

38.

г. Ереван, Мазманян 5/11 

39.

г. Ереван, Маштоци 20 (ATM-CEM)

40.

г. Ереван, Масиси 7 

41.

г. Ереван, Мурацан 115 

42.

г. Ереван, Налбандян 48  

43.

г. Ереван, Налбандян 48 (ATM-CEM)

44.

г. Ереван, Нелсон Степанян 44/48 (ATM-CEM)

45.

г. Ереван, Норагавит 1-ая улица 93/1 

46.

г. Ереван, Шагамирян 4 

47.

г. Ереван, шираки 1А (ATM-CEM)

48.

г. Ереван, Азатутян 2/2 (ATM-CEM)

49.

г. Ереван, Себастия 32 

50.

г. Ереван, Силикян 5-ая улица, дом 58 (ATM-CEM)

51.

г. Ереван, Вардананц 15/4 (ATM-CEM)

52.

г. Ереван, Т. Петросян 1/1 (ATM-CEM)

53.

г. Ереван, С. Таронци 24/4 

54.

г. Ереван,Терян 105

55.

г. Ереван, Терян 44 

56.

г. Ереван, Терян 69 (ATM-CEM)

57.

г. Ереван, Каджазнуни 5-26 (ATM-CEM)

58.

г. Ереван, Раффу 77(ATM-CEM)

59.

г. Ереван, Фучики 30 

60.

г. Ереван, Арцахи 17/9 (ATM-CEM)

61.

г. Ереван, Бабаян 6 (ATM-CEM)

62.

г. Ереван, Корюни 2

63.

г. Ереван, Корюни 22 (ATM-CEM)

64.

г. Ереван, Гаи 1 

65.

г. Ереван, Микоян 35 

66.

г. Ереван, Асатрян 9 

67.

г. Ереван, ул. Италии 1

68.

г. Ереван, Норки Айгинер (ATM-CEM)

69.

г. Ереван, Саркажаги 72/9 (ATM-CEM)

 

РЕГИОНЫ

 

АРАРАТ

1. 

г. Арарат, Шаумян 30/1 

2. 

г. Арташат, ул. 23-ого Августа, 107 

3. 

г. Арарат, воинская часть 

4. 

г. Масис, Центральная площадь 55 

 

АРМАВИР

1. 

г. Армавир, Анрапетутян 6

2. 

г. Масис, Мердзаван 5/11 

3. 

г. Армавир, Аеропорт Звартноц (ATM-CEM)

4. 

г. Мецамор, здание Муниципалитета 

 

Гегаркуник

1.

г. Гавар, Буниатян 18/1 

2.

с. Сотк, воинская часть  

3.

г. Гавар, Центральная площадь 7   

4.

г. Гегамсар

5.

г. Чамбарак, ул. Тигран Мец

6.

г. Мартуни, Прошян 2 

7.

г. Севан, ул. Саят-Нова 13/14 

8.

с. Артаниш, воинская часть

9.

г. Чамбарак, воинская часть

10.

с. Карчахбюр, воинская часть

11.

г. Варденис, В. Амбарцумян 21 

 

ЛОРИ

1.

г. Ванадзор, Агаян 61Б-1 

2.

г. Ванадзор, Баграмян 21/15

3.

г. Ванадзор, г. Лусаворчи 38/1

4.

г. Ванадзор, Нждеи 2/42 (АТМ-СЕМ)

5.

г. Ванадзор, Тигран Мец 44 (АТМ-СЕМ)

6.

г. Ташир, ул. Ереванян 6, квартал 208/1

 

КОТАЙК

1.

г. Абовян, ул. России 1/20 (АТМ-СЕМ)

2.

г. Абовян, Атиси 1/21

3.

г. Раздан, Ереванян 4/5

4.

г. Раздан, Кентрон А-2

5.

г. Раздан, Микрорайон 4-ая ул., 1

6.

г. Цахкадзор, ул. Тандзахбюри 11 (АТМ-СЕМ)

7.

г. Цахкадзор, ул. Тандзахбюри 24/1 (АТМ-СЕМ)

8.

г. Цахкадзор, Канатная дорога (АТМ-СЕМ) 

9.

Лусакерт, воинская часть 

10.

г. Чаренцаван, Горцаранаин 8

11.

г. Нор-Ачин, Гаи 2

12.

с. Гарни, Алекян 28/1

13.

с. Верин Птгни, шоссе Ереван-Абовян 5 (АТМ-СЕМ)

14.

с. Верин Птгни, Шангрила (АТМ-СЕМ)

15.

с. Верин Птгни, Шангрила   

16.

с. Верин Птгни, Шангрила 

 

ШИРАК

      1.

г. Артик, Баграмян 14/10

 2

г. Гюмри, Анкахутян 8

3

г. Гюмри, кольцевая Независимости

 4

г. Гюмри, Привокзальная площадь

 5

г. Гюмри, Паруйр Севак 13/4

 

СЮНИК

1.

ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 76

2.

ք. Կապան, Մանուկյան 1

3.

ք. Կապան, մ. Ստեփանյա փ., 3/12 (ԱԳՓՄ)

4.

ք. Կապան Շահումյան  17

5.

ք. Մեղրի, Զ. Անդրանիկի 1

6.

ք. Քաջարան, Լեռնագործների 15

7.

ք. Քաջարան, Խանջյան 4/1

8.

գ. Խնձորեսկ, զորամաս

9.

գ. Կուբաթլի 1, զորամաս

10.

գ. Կուբաթլի 1, զորամաս

11.

գ. Ագարակ, զորամաս

Հ/Հ

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

1.

ք. Բերդ, Նժդեհի փողոց

2.

ք. Բերդ, Մաշտոցի 31Բ

3.

ք. Դիլիջան, Գետափնյա 2/15

4.

ք. Իջևան, Երևանյան 64

5.

ք. Նոյեմբերյան, Երևանյան 2

6.

գ. Արծվաբերդ, զորամաս

7.

ք. Նոյեմբերյան, զորամաս

Հ/Հ

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

1.

ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 16

2.

ք. Ապարան, Բաղրամյան 24

3.

ք. Մուղնի, զորամաս

4.

ք. Թալին, Գայի 1

Հ/Հ

ԼՂՀ

1.

ք. Ասկերան, Շահումյան 41

2.

ք. Հադրութ, Արթուր Մկրտչյան 48

3.

ք. Մարտակերտ, Ազատամարտիկների 124/2

4.

ք. Մարտունի, Խաչատրյան 26

5.

ք. Շուշի, Ղազանչեցոնց 29

6.

ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 40

7.

ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 74

8.

ք. Ստեփանակերտ, Մաշտոցի 2

9.

ք. Ստեփանակերտ, Սասունցի Դավիթ 15

10.

ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյան 25/4

11.

գ. Չափնի, զորամաս

12.

գ. Ջիվանավան, զորամաս

13.

ք. Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20/4 (ԱԳՓՄ)


ԵՐԵՎԱՆ


ք. Երևան, Աբովյան 9 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Ա.Արմենակյան 127


ք. Երևան, Ա.Արմենակյան 13 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Աբովյան 43


ք. Երևան, Աբովյան 60, Թիվ 1 հիվանդանոց


ք. Երևան, Ադոնցի 1 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 11 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Ամիրյան 8


ք. Երևան, Արա Սարգսյան 19


ք. Երևան, Արգիշտի 1


ք. Երևան, Արին Բերդի 3


ք. Երևան, Արշակունյաց 17Ա


ք. Երևան, Արշակունյաց 2ա


ք. Երևան, Արտեմ Միկոյան 2/13


ք. Երևան, Բաբաջանյան 44/1 (ԱԳՓՄ)

16.  

ք. Երևան, Բադալ Մուրադյան 3-71 (ԱԳՓՄ)

17.  

ք. Երևան, Բաշինջաղյան փ., 165/2 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Բուզանդի 1/3


ք. Երևան, Գ.Նժդեհի 31/36 (ԱԳՓՄ)

20.  

ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 11


ք. Երևան, Եղվարդի խճ. 1Բ


ք. Երևան, Երվանդ Քոչար 24/1


ք. Երևան, Զորավար Անդրանիկի 1


ք. Երևան, Էրեբունի 18 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Թբիլիսյան 1/2 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Թոթովենցի 4


ք. Երևան, Խաղաղ Դոնի 13


ք. Երևան, Խանջյան 51


ք. Երևան, Խորենացի 158 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Խորենացի 35 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Խորենացի 9 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Խուդյակով 165/4


ք. Երևան, Ծ. Իսակովի պող. 9/2 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Կիևյան 11Ա (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Կոմիտաս 1 (ԱԳՓՄ)

36.  

ք. Երևան, Կոմիտաս 61 թիվ 60-61 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Հր.Քոչար 21


ք. Երևան, Մազմանյան 5/11


ք. Երևան, Մաշտոցի 20  (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Մասիսի 7


ք. Երևան, Մուրացան 115


ք. Երևան, Նալբանդյան 48


ք. Երևան, Նալբանդյան 48 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Նելսոն Ստեփանյան 44/4 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Նորագավիթ 1փ. 93/1


ք. Երևան, Շահամիրյան 4


ք. Երևան, Շիրակի 1Ա (ԱԳՓՄ)

48.  

Ք.Երևան,Ազատության 2/2(ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Սեբաստիա 32


ք. Երևան, Սիլիկյան 5 փող., 58 շենք


ք. Երևան, Վարդանանց 15/4 (ԱԳՓՄ)

52.  

ք. Երևան, Տ.Պետրոսյան 1/1(ԱԳՓՄ)


ք. Երևան,Ս. Տարոնցի 24/4արմ


ք. Երևան, Տերյան 105

55.  

ք. Երևան, Տերյան 44

56.  

ք. Երևան, Տերյան 69 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Րաֆֆու 77 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Քաջազնունի 5-26 (ԱԳՓՄ)


ք. Երևան, Ֆուչիկի 30


ք.Երևան Արցախի 17/9 (ԱԳՓՄ)


ք.Երևան, Բաբայան 6 (ԱԳՓՄ)


ք.Երևան, Կորյունի 2


ք.Երևան, Կորյունի 22 (ԱԳՓՄ)


ք.Երևան,Գայի 1


ք.Երևան,Միկոյան 35


ք.Երևան,Հասրաթյան 9


ք.Երևան,Իտալիայի 1


ք.Երևան,Նորքի այգիներ 235(ԱԳՓՄ)


ք.Երևան,Սարկավագի 72/9 (ԱԳՓՄ)


ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

1.     

ք. Արարատ, Շահումյան 30/1


ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23 փ., 107


ք.Արարատ,զորամաս


ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ 55


ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

1.     

Ք.Արմավիր,Հանրապետության 6


ք. Արմավիր, Մերձավան5/11


ք. Մեծամոր, քաղաքապետարանի շենք


ք.Արմավիր,Զվարթնոց Օդանավակայան (ԱԳՓՄ)


                                                 ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ


ք. Գավառ, Բունիաթյան 18/1


գ.Սոթք,զորամաս


ք. Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7


գ. Գեղամասար


ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծ փողոց


ք. Մարտունի, Պռոշյան 2


ք. Սևան, Սայաթ-Նովա փողոց 13/14


գ.Արտանիշ,զորամաս


ք.Ճամբարակ,զորամաս


գ.Կարճաղբյուր,զորամասլ


ք. Վարդենիս, Վ.Համբարձումյան 21


ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ


ք. Վանաձոր, Աղայան 61Բ-1


ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 21/15

3.     

ք.Վանաձոր,գ.Լուսավորչի 38/1

4.     

ք. Վանաձոր, Նժդեհի 2/42 (ԱԳՓՄ)


ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծ 44 (ԱԳՓՄ)


ք.Տաշիր, Երևանյան 6, թ. 208/1


ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ


ք. Աբովյան, Ռոսիայի 1/20 (ԱԳՓՄ)


ք. Աբովյան, Հատիսի 1/21


ք. Հրազդան, Երևանյան 4/5


ք. Հրազդան, Կենտրոն Ա-2


ք. Հրազդան, Միկրոշրջան 4փ., թիվ 1


ք. Ծաղկաձոր, Տանձաղբյուրի 11 (ԱԳՓՄ)


ք. Ծաղկաձոր, Տանձաղբյուրի փողոց 2;4/1(ԱԳՓՄ)


ք. Ծաղկաձոր, Ճոպանուղու տարածք (ԱԳՓՄ)

9.     

Լուսակերտ,զորամաս


ք. Չարենցավան, Գործարանային 8


ք. Նոր Հաճըն, Գայի 2


գ. Գառնի, Ալեքյան 28/1


գ. Վերին Պտղնի, Երևան-Աբովյան Խճուղի 5 (ԱԳՓՄ)


գ. Վերին Պտղնի, Շանգրիլա   (ԱԳՓՄ)


գ. Վերին Պտղնի, Շանգրիլա  


գ. Վերին Պտղնի, Շանգրիլա  


ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ


ք. Արթիկ, Բաղրամյան 14/10


ք. Գյումրի, Անկախության 8


ք. Գյումրի, Խաղաղության շրջօղակ


ք. Գյումրի, Կայարանամերձ հրապարակ


ք. Գյումրի, Պարույր Սևակի 13/4


ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

1.     

ք. Ագարակ, Գ. Նժդեհի 76


ք. Կապան, Մանուկյան 1

3.     

ք. Կապան, Մ.Ստեփանյան փ., 3/12 (ԱԳՓՄ)


գ.Խնձորեսկ,զորամաս


գ.Կուբաթլի 1 ,զորամաս


գ.Կուբաթլի 2,զորամաս


գ.Ագարակ,զորամաս


ք.Սիսիան,զորամաս


ք. Մեղրի, Զ.Անդրանիկի 1


ք. Քաջարան, Լեռնագործների 15

11

ք. Քաջարան, Խանջյան 4/1

 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ


ք. Բերդ,Նժդեհի փողոց


ք. Բերդ, Մաշտոցի 31Բ


ք. Դիլիջան, Գետափնյա 2/15


գ.Արծվաբերդ,զորամաս


ք.Նոյեմբերյան,զորամաս


ք. Իջևան, Երևանյան 64

7

ք. Նոյեմբերյան, Երևանյան 2


ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ


ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան 16


գ.Մուղնի,զորամաս


ք. Ապարան, Բաղրամյան 24

4

ք. Թալին, Գայի 1


ԼՂՀ


ք. Ասկերան, Շահումյան 41


ք. Հադրութ, Արթուր Մկրտչյան 48


ք. Մարտակերտ, Ազատամարտիկների 124/2


գ.Չափնի,զորամաս


գ.Ջիվանավան,զորամաս


ք. Մարտունի, Խաչատրյան 26


ք. Շուշի, Ղազանչեցոնց 29


ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 40


ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 74


ք. Ստեփանակերտ, Մաշտոցի 2


ք. Ստեփանակերտ, Սասունցի Դավիթ 15


ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյան 25/4

13.  

ք. Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20/4 (ԱԳՓՄ)
 

 

Информация обновлена 04.10.2019, 15:52

В случае разночтений между текстами на русском и английском языках, следует руководствоваться армянской версией текста.
ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК" не несет ответственности за достоверность информации и содержание рекламных материалов, ставших Вам доступными через ссылки на нашем веб-сайте, а также за возможные последствия использования информации, размещенной на этих сайтах третьими лицами.
ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК" не несет ответственности также за достоверность содержания информации об условиях и тарифах на предоставляемые Банком услуги, на которые сделаны ссылки на веб-сайтах третьих лиц.

Адрес официальной страницы ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК" в Фейсбуке: https://www.facebook.com/armbusinessbankofficial
Адрес официальной страницы ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК" в Инстаграме: https://www.instagram.com/armbusinessbank_official
www.armbusinessbank.am

Банк контролируется Центральным банком РА