Գլխավոր / Բանկի Մասին / Թափուր աշխատատեղեր
Թափուր աշխատատեղեր

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Տարածքային զարգացման վարչություն   Զանգերի կենտրոնի մասնագետի /օպերատորի/ ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ Ֆինանսական դեպարտամենտի Ռազմավարական պլանավորման բաժնի մասնագետի ներգրավման համար

 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ Ֆինանսական դեպարտամենտի Ընթացիկ պլանավորման և մասնաճյուղերի գործունեության վերլուծության բաժնի մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ Ռսիկերի կառավարման դեպարտամենտի Վարկային ռիսկերի գնահատման բաժնի անշարժ գույք գնահատող-փորձագետ/գլխավոր, առաջատար մասնագետի/ ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ ՙԶվարթնոց՚ մասնաճյուղի սրահի ադմինիստրատորի համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ ՙԶվարթնոց՚ մասնաճյուղի հաճախորդների սպասարկման մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` ՙԶվարթնոց՚ մասնաճյուղի կառավարչի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ ՙԶվարթնոց՚ մասնաճյուղի ֆինանսական խորհրդատուի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` Ռիսկերի կառավարման դեպարտամենտի Համապատասխանության ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ`Ռիսկերի կառավարման դեպարտամենտի Վարկային պորտֆելի կառավարման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` ՄԲ և ՓԲ վարկային  գործարքների անդերրայթինգի վարչության  առաջատար/գլխավոր մասնագետի ներգրավման համար/բիզնես անդերրայթինգի գծով/

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` ՄԲ և ՓԲ վարկային  գործարքների անդերրայթինգի վարչության  առաջատար/գլխավոր մասնագետի ներգրավման համար/մանրածախ անդերրայթինգի գծով/

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի առաջատար մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի Թվային պրոդուկտների զարգացման բաժնի պետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի մասնագետ/առաջատար մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի Քարտային պրոդուկտների գծով մասնագետ/առաջատար մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Տարածքային զարգացման վարչության Բանկոմատների և POS  տերմինալների ցանցի զարգացման մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Տարածքային զարգացման վարչության վերլուծաբան, մասնագետ/առաջատար մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` Տարածքային զարգացման վարչության Զանգերի կենտրոնի ղեկավարի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Տարածքային զարգացման վարչության վաճառքի մասնագետ ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  հայտարարում է մրցույթ` «Մասիվ» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ)  բաժնի պետի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  հայտարարում է մրցույթ` «Մասիվ» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ)  բաժնի գանձապահի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  հայտարարում է մրցույթ` «Մասիվ» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ)  բաժնի մասնագետի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  հայտարարում է մրցույթ «Մասիվ» մասնաճյուղում վարկային  մասնագետի /ֆինանսական խորհրդատու/ ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  հայտարարում է մրցույթ`«Մասիվ» մասնաճյուղում ոսկերչի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  հայտարարում է մրցույթ`«Քաջարան» մասնաճյուղի կառավարչի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ -ն հայտարարում է մրցույթ «Դիլիջան» (ՀՀ Տավուշի մարզ, քաղաք Դիլիջան)  մասնաճյուղում վարկային բաժնի մասնագետի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ «Ապարան» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ)  բաժնի մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ  հայտարարում է մրցույթ ՙԱպարան՚ մասնաճյուղում վարկային բաժնի մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` ՙՔաջարան՚ մասնաճյուղի վարկային բաժնի մասնագետի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության Ծրագրավորման բաժնի գլխավոր և առաջատար  մասնագետների ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Երևան քաղաքի  որոշ մասնաճյուղերում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ)  բաժնի մասնագետի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ «Ագարակ» մասնաճյուղում վարկային բաժնի մասնագետի ներգրավման համար

 

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏ

 

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԹԵՍԹԻ ԹԵՄԱՆԵՐ

Գանձապահի հաստիքի համար հայտարարված մրցույթի թեսթի թեմաներ

Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների բաժնի թափուր հաստիքի համար հայտարարված մրցույթի թեսթի թեմաներ

Վարկային բաժնի թափուր հաստիքի համար հայտարարված մրցույթի թեսթի թեմաներ

 

Թարմացված է` 13.06.2019, 17:25

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն սոցիալական ցանցերում պաշտոնապես գրանցված չէ:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ պաշտոնական կայք-էջի հասցեն է՝
www.armbusinessbank.am