Գլխավոր / Բանկի Մասին / Թափուր աշխատատեղեր
Թափուր աշխատատեղեր

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Էքսկլյուզիվ» մասնաճյուղում սրահի ադմինիստրատորի համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Էքսկլյուզիվ» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ) բաժնի սպասարկողի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Էքսկլյուզիվ» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ) բաժնի գանձապահի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Էքսկլյուզիվ» մասնաճյուղում ֆինանսական խորհրդատուի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության Ծրագրավորման բաժնի գլխավոր և առաջատար  մասնագետների ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Գյումրի» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ) բաժնի սպասարկողի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Գյումրի» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ) բաժնի գանձապահի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Անի» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ) բաժնի սպասարկողի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Անի» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ) բաժնի գանձապահի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Լոռի» մասնաճյուղում ոսկերչի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Լոռի » մասնաճյուղում սրահի ադմինիստրատորի համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Լոռի» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ) բաժնի սպասարկողի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Լոռի» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ) բաժնի գանձապահի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ` «Լոռի» մասնաճյուղում Ֆինանսական խորհրդատուի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` «Իջևան» մասնաճյուղում ոսկերչի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` «Իջևան» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ) բաժնի սպասարկողի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` «Իջևան» մասնաճյուղում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ) բաժնի գանձապահի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` «Իջևան»  մասնաճյուղում Ֆինանսական խորհրդատուի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի Մանրածախ բիզնեսի զարգացման վարչության պետի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ`  Իրավաբանական դեպարտամենտի (ԻԴ) Խնդրահարույց ակտիվների կառավարման վարչության (ԽԱԿՎ) Խնդրահարույց ակտիվների հավաքագրման գործընթացի համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետի համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ Իրավաբանական դեպարտամենտի իրավական վերլուծությունների և պայմանագրերի վարչության ավագ իրավախորհրդատուի թափուր հաստիքը համալրելու համար

Իրավաբանական դեպարտամենտի իրավական վերլուծությունների և պայմանագրերի վարչության ավագ իրավախորհրդատու

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` «ՎԱՆԱՁՈՐ» մասնաճյուղի սրահի ադմինիստրատորի համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` «ԴԻԼԻՋԱՆ» մասնաճյուղի սրահի ադմինիստրատորի համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` «ԳԱՎԱՌ» մասնաճյուղի սրահի ադմինիստրատորի համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Տարածքային զարգացման վարչություն   Զանգերի կենտրոնի մասնագետի /օպերատորի/ ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ Ֆինանսական դեպարտամենտի Ռազմավարական պլանավորման բաժնի մասնագետի ներգրավման համար

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ Ֆինանսական դեպարտամենտի Ընթացիկ պլանավորման և մասնաճյուղերի գործունեության վերլուծության բաժնի մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ ՙԶվարթնոց՚ մասնաճյուղի հաճախորդների սպասարկման մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ ՙԶվարթնոց՚ մասնաճյուղի ֆինանսական խորհրդատուի ներգրավման համար

 «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Թվային պրոդուկտների զարգացման բաժնի առաջատար մասնագետ

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի առաջատար մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի մասնագետ/առաջատար մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի Քարտային պրոդուկտների գծով մասնագետ/առաջատար մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Տարածքային զարգացման վարչության վերլուծաբան, մասնագետ/առաջատար մասնագետի ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Տարածքային զարգացման վարչության վաճառքի մասնագետ ներգրավման համար

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն  հայտարարում է մրցույթ` Երևան քաղաքի  որոշ մասնաճյուղերում Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների (ՀՍԴԳ)  բաժնի մասնագետի ներգրավման համար

 

 

ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏ

 

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԹԵՍԹԻ ԹԵՄԱՆԵՐ

Գանձապահի հաստիքի համար հայտարարված մրցույթի թեսթի թեմաներ

Հաճախորդների սպասարկման և դրամարկղային գործառնությունների բաժնի թափուր հաստիքի համար հայտարարված մրցույթի թեսթի թեմաներ

Վարկային բաժնի թափուր հաստիքի համար հայտարարված մրցույթի թեսթի թեմաներ

 

Թարմացված է` 23.09.2019, 10:32

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն սոցիալական ցանցերում պաշտոնապես գրանցված չէ:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ պաշտոնական կայք-էջի հասցեն է՝
www.armbusinessbank.am