Գլխավոր / Բանկի Մասին / Նշանակալից մասնակիցներ
Նշանակալից մասնակիցներ
19.10.2016թ.  դրությամբ "ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմում է 31,374,560,000 ՀՀ դրամ, որը կազմված է 41,120 սովորական բաժնետոմսից:
19.10.2016թ. դրությամբ նշանակալից մասնակցություն (10% և ավելի բաժնետոմս) ունեցող բաժնետերերն են .
 
Նշանակալից մասնակիցներ

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ , %

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ  

Վիտալի Սարգսի Գրիգորյանց

100 (41,120 բաժնետոմս )

օրենսդրությամբ չարգելված ցանկացած գործունեություն

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն անուղղակի նշանակալից մասնակից չունի: 

  • Վերջին տասներկու ամսվա ընթացքում Բանկի Խորհրդի, Գործադիր մարմնի անդամներին, Գլխավոր հաշվապահին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրամադրվել են 1,586,600,597.50 դրամ8,061.95 ԱՄՆ դոլար, 10,009,783.53  Եվրո,  որից մարվել են  713,474,618.60 դրամ, 77,869.09 ԱՄՆ դոլար, 5,588,783.53 Եվրո:

Ծածկագիր

  • Տվյալ պահի դրությամբ Բանկի Խորհրդի, Գործադիր մարմնի անդամներին, Գլխավոր հաշվապահին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրամադրված վարկերը կազմում են 1,050,676,640 դրամ, 13,548 ԱՄՆ դոլար, 4,815,000 Եվրո:

 Ծածկագիր


  • Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Բանկի նշանակալից մասնակցի և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված վարկերի և այլ փոխառությունների (այդ թվում` նաև մարված) վերաբերյալ տվյալներ.
 

Ընդհանուր տրամադրվել է  3,129,984.73 ԱՄՆ դոլար, 68,110,684.93 Ռուս. ռուբլի, որից  մարվել է 1,570,484.68 ԱՄՆ դոլար, 68,110,684.93 Ռուս. ռուբլի:

Տվյալ պահի դրությամբ  տրամադրված վարկերը կազմում են 1,559,500.05 ԱՄՆ դոլար: 
 
Թարմացված է` 16.01.2018, 11:17

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն սոցիալական ցանցերում պաշտոնապես գրանցված չէ:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ պաշտոնական կայք-էջի հասցեն է՝
www.armbusinessbank.am