Վարկավորում

Ցանկանում եք ճանապարհորդել կամ պարզապես ծախսել, ձեռք բերել բնակարան կամ ավտոմեքենա...
Կարիք չկա տարիներ շարունակ գումար կուտակել. Ձեր երազանքները կարող են իրականանալ այսօր Հայբիզնեսբանկի աջակցությամբ`առաջարկվող վարկերի լայն տեսականու շնորհիվ:

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

ABB - ՈՍԿԻ

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

Գրավադրվող ոսկու 1 գրամի արժեքները

ABB - ՈՍԿԻ ԱԿՑԻԱ

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB - ՈՍԿԻ 6%

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB - ԷՔՍՏՐԱ ՈՍԿԻ

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB - ՏՈՒՐԻՍՏ 

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB - ՈՒՍԱՆՈՂ 

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB - ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ 

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB - ԳԱՐԱՆՏ 

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB - ԷՔՍՏՐԱ

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB - ԱՎՏՈ ԹԱՔՍ 

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB - ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

Ուսանողական վարկեր  

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

 

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐՈՎ

ABB - ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ +

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB - ԳԱՐԱՆՏ +

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB – ՀԱՍԱՆԵԼԻ +

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB – ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ +

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB – ԷՔՍՏՐԱ +

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB – ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿ +

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

ABB – ՇՈՓԻՆԳ ՔԱՐՏ

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

 

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

ABB - ԱՎՏՈ

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

Բանկի կողմից օտարվող գույքի ձեռքբերման վարկ

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

Բանկի կողմից օտարվող գույքի ձեռքբերման վարկ

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

"Հիփոթեքային վարկեր ("Ազգային հիփոթեքային ընկերություն" ՎՎԿ ՓԲԸ)"

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

    Հիփոթեքային վարկեր ("ԼՂՀ քաքացիների որոշ խմբերին պետական ֆինանսական աջակցություն")

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման/արդիականացման համար բնակարանային միկրովարկեր (վերանորոգման վարկ)

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարելավմանն ուղղված վարկեր (վերանորոգման վարկ)

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ոչ ավանդական բնակարանային էներգաարդյունավետ վարկեր և մարզային վարկեր (”Ազգային հիփոթեքային ընկերություն” ՎՎԿ ՓԲԸ)

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

 

       ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

ABB – ԱԳՐՈ ՈՍԿԻ

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐ

"Ջրից դեպի շուկա" ("Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ-Հայաստան" ՊՈԱԿ)

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

(կիրառվում է 2,000,000 ՀՀ դրամը չգերազանցող ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերի համար)

ԼՂՀ գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկեր`տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորմամբ

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

(կիրառվում է 2,000,000 ՀՀ դրամը չգերազանցող ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերի համար)

"Գյուղական ֆինանսավորման Կառույց" ծրագրի շրջանակում ֆիզիկական անձանց տրամադրվող գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

(կիրառվում է 2,000,000 ՀՀ դրամը չգերազանցող ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերի համար)

«ԳՀՀ-ՀՀ Գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցում» ծրագրի շրջանակում տրամադրվող վարկեր

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

(կիրառվում է 2,000,000 ՀՀ դրամը չգերազանցող ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերի համար)

«Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» ծրագրի շրջանակում տրամադրվող վարկեր

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

 Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի վերաբերյալ հոլովակ

«ՀՀ Գյուղատնտեսության ոլորտում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» ծրագրի շրջանակում տրամադրվող վարկեր

Վարկավորման պայմաններն ու սակագները

Ընդհանրական թերթիկ

 Կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի վերաբերյալ հոլովակ

            
Վարկերի գծով մարումները կատարվում են այն արժույթով, որով տրամադրվել են, իսկ վարկերի գծով տոկոսները մարվում են ՀՀ դրամով/ արտարժութային վարկերի դեպքում` վճարման օրվա դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով: 
Արտարժույթով տրամադրվող վարկերի դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

 


 
                  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
 
        Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:

Թարմացված է` 19.11.2018, 15:04

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն սոցիալական ցանցերում պաշտոնապես գրանցված չէ:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ պաշտոնական կայք-էջի հասցեն է՝
www.armbusinessbank.am