Գլխավոր / Բանկի Մասին / Բանկի Ղեկավարները
Բանկի Ղեկավարները
Բանկի խորհուրդ
Արսեն Միքայելյան
Խորհրդի նախագահ
Վիտալի Գրիգորյանց
Խորհրդի անդամ
Սերգեյ Արզումանյան
Խորհրդի անդամ
Ալիկ Չիրկինյան
Խորհրդի Անդամ
Սևակ Պետրոսյան
Խորհրդի անդամ
Բանկի վարչություն
Արտավազդ Սարգսյան
Վարչության նախագահ
Մանվել Սահակյան
Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ, Վարչության անդամ
Նշան Գրիգորյան
Վարչության նախագահի տեղակալ - Վարկային դեպարտամենտի տնօրեն, Վարչության անդամ
Վարդան Աղաջանյան
Վարչության նախագահի տեղակալ - Գործառնական դեպարտամենտի տնօրեն, Վարչության անդամ
Նարինե Սարգսյան
Գլխավոր հաշվապահ, Վարչության անդամ
Անի Ղամբարյան
Ռիսկերի կառավարման դեպարտամենտի տնօրեն, Վարչության անդամ
Ալյոնա Ստրատան
Վարչության նախագահի տեղակալ (Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի, Տարածքային զարգացման դեպարտամենտի, ՄԲ և ՓԲ վարկային գործարքների անդերրայթինգի վարչության և Հաճախորդների բիզնես պրոցեսների կառավարման բաժնի կորդինացնող)
Մովսես Էլոյան
Վարչության նախագահի տեղակալ (Գանձապետական դեպարտամենտի և Միջազգային գործառնությունների դեպարտամենտի կորդինացնող)
Ներքին վերահսկողության դեպարտամենտ
Արսեն Պարազյան
Ներքին վերահսկողության դեպարտամենտի տնօրեն

 

 

Բանկի գործադիր մարմնի գնահատման սկզբունքները.

 • Բանկի բաժնետերերի, խորհրդի, գործադիր մարմնի, ներքին և արտաքին աուդիտի արդյունավետ համագործակցություն,
 • Բանկի աշխատակիցների միջև իրավունքների և պարտականությունների հստակ բաժանում` համաձայն Բանկի կազմակերպչական կառուցվածքի
 • Բանկի գործունեության պարբերական իրականացվող ուսումնասիրություն և գնահատում
 • Պարբերաբար իրականացվող գույքագրումներ
 • Ռիսկերի գծով կոլեգիալ որոշումների ընդունում
 • Հուսալի տեղեկատվական համակարգերի առկայություն
 • Որոշումների և գործառնությունների հաստատում և վավերացում (համապատասխան կարգի ղեկավարների կողմից)
 • Շահերի բախման պարզաբանում և բացառում

 

 • Վերջին տասներկու ամսվա ընթացքում Բանկի Խորհրդի, Գործադիր մարմնի անդամներին, Գլխավոր հաշվապահին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց  տրամադրվել են  119,175,844.20 դրամ, 5,000,000  Եվրո,  որից մարվել են  92,457,507.20 դրամ, 71,869.09 ԱՄՆ դոլար, 394,000 Եվրո:

Ծածկագիր

 • Տվյալ պահի դրությամբ Բանկի Խորհրդի, Գործադիր մարմնի անդամներին, Գլխավոր հաշվապահին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրամադրված վարկերը կազմում են 204,268,998 դրամ, 11,486 ԱՄՆ դոլար, 5,000,000 Եվրո:

 Ծածկագիր


 • Վերջին 12 ամիսների ընթացքում Բանկի նշանակալից մասնակցի և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված վարկերի և այլ փոխառությունների (այդ թվում` նաև մարված) վերաբերյալ տվյալներ.

Ընդհանուր տրամադրվել է  122,017.91 ԱՄՆ դոլար, որից  մարվել է 76,300.34 ԱՄՆ դոլար:

 

Տվյալ պահի դրությամբ  տրամադրված վարկերը կազմում են 46,111 ԱՄՆ դոլար:

 

 Ծածկագիր

 

 

 

                                                                                                                 Թարմացված է` 14.04.2017, 17:35

 


Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն սոցիալական ցանցերում պաշտոնապես գրանցված չէ:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ պաշտոնական կայք-էջի հասցեն է՝
www.armbusinessbank.am