Գլխավոր / Նորություններ
Վարկերի մարումների հետաձգման վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցեր

 

Հարգելի հաճախորդներ,

 

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ  ելնելով Հայաստանում  ստեղծված  իրավիճակից՝ կապված COVID-19 վիրուսի հետ, որոշում էր կայացրել ս.թ մարտի 16-ից մինչև ս.թ մայիսի 30-ը ներառյալ, հետաձգել ֆիզիկական անձանց վարկերի հերթական մարումները տվյալ ժամանակահատվածի համար, իսկ փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին ցուցաբերել անհատական մոտեցում:

Համակարգելով հաճախորդների կողմից հնչող հարցերը՝ Ձեզ ենք ներկայացնում 16.03.2020 թվականի «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ վարկերի/վարկային գծերի մարումների հետաձգման վերաբերյալ հայտարարության շրջանակներում հաճախ տրվող հարցերի պարզաբանումները.

 

  • 1.       Ո՞ր վարկերին է վերաբերում մարումների հետաձգումը

Մարումների հետաձգումը վերաբերվում է «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ նկատմամբ ժամկետանց պարտավորություններ չունեցող ֆիզիկական անձանց վարկերին և վարկային գծերին, որոնց մարումները, համաձայն կնքված պայմանագրերի, նախատեսված են 2020 թվականի մարտի 16-ից մինչև 2020 թվականի մայիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում: Աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում տրամադրված վարկերի/վարկային գծերի  մարումների հետաձգումներ կատարելու համար, եթե մարումները կատարվում են Բանկում բացված քարտային հաշիվներից, կնքված պայմանագրի հիման վրա, ավտոմատ գանձման եղանակով, անհրաժեշտ է Բանկի հայտարարությունում նշված կապի միջոցներով նախապես դիմել Բանկ և ստանալ Բանկի համաձայնությունը։

 

  • 2.       Եթե ստանում եմ աշխատավարձ Ձեր Բանկի քարտով կամ հաշիվներիս վրա ունեմ գումար, արդյո՞ք պարտադիր է մարումների հետաձգումը

Եթե Բանկի հետ համաձայնեցված չէ վարկերի/վարկային գծերի մարումների հետաձգումը (Բանկի հայտարարության մեջ նշված կապի միջոցներով հաճախորդը չի դիմել Բանկ պարտավորությունների նշված ժամկետի հետաձգման համար) և Հաճախորդի հաշվին առկա են դրամական միջոցներ ապա ժամանակացույցով սահմանված վճարման օրը կիրականացվի վարկային պարտավորությունների ավտոմատ հերթական վճարումը:

 

  • 3.       Արդյո՞ք վճարումներ չկատարելը կարող է հանգեցնել վարկային պատմության վատթարացման։ Մայիսի 30-ին ի՞նչ սկզբունքով է կատարվելու վճարումը

Հնարավորություն է ընձեռնված վարկառուներին՝ առանց վարկային պատմությունը վատացնելու և առանց տույժ և տուգանքներ վճարելու հետաձգել վարկերի/ վարկային գծերի մարումները մինչև 2020 թվականի մայիսի 30-ը: Մինչ այդ մարման ժամանակացույցով նախատեսված մայր գումարի հերթական մարումը չիրականացնելու դեպքում մայր գումարների մարումները հավասարաչափ կբաշխվեն 2020 թվականի մայիսի 30-ից հետո վարկավորման (կրեդիտավորման) պայմանագրերով նախատեսված մնացած ժամանակահատվածի վրա, իսկ հաշվարկված տոկոսագումարները, սպասարկման և այլ վճարները կարող եք վճարել 2020 թվականի հունիսի 1-ից մաս առ մաս, ոչ ավել, քան վարկավորման (կրեդիտավորման) պայմանագրով նախատեսված մնացած ժամանակահատվածում՝ մինչև 2020 թվականի մայիսի 30-ը դիմելով Բանկ՝ փոխադարձ համաձայնեցված   մարումների  ընդունելի ժամանակացույց սահմանելու համար:

 

  • 4.       Ազդու՞մ է արդյոք մարումների հետաձգումը 16.03.2020թ.-ից հետո վերցրած վարկերի վրա և ինչպե՞ս

Նոր կնքվող վարկային պայմանագրերի համար ֆիզիկական անձանց և փոքր բիզնեսի վարկառուների ցանկությամբ մայր գումարների և հաշվեգրվելիք տոկոսագումարների համար կարող է սահմանվել մարման արտոնյալ ժամանակահատված՝ առաջին վճարման օրը հետաձգելով մինչև 2020 թվականի մայիսի 30-ը:

 

  • 5.       Արդյո՞ք մարումների հետաձգումը տարածվում է բիզնես վարկերի վրա

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հանդեպ 2020 թվականի մարտի 16-ի դրությամբ ժամկետանց պարտավորություններ չունեցող փոքր բիզնեսի վարկառուների համար վերջիններիս կողմից ներկայացված դիմումի համաձայն Բանկը կարող է առաջիկա (հերթական) վճարման օրը տեղափոխել մինչև 2020 թվականի մայիսի 30-ը ներառյալ (առանց վարկի վերջնաժամկետի վերանայման) կամ վարկառուի ցանկությամբ վճարման ժամանակացույցում կատարել փոփոխություններ՝ ընթացիկ մարման ենթակա գումարը վերաբաշխելով վարկային պայմանագրով 2020 թվականի մայիսի 30-ից հետո նախատեսված ժամկետներում:

 

  • 6.       Ես տերմինալով կատարել եմ իմ ընթացիկ վճարումը, արդյո՞ք իմ վարկին վերաբերվում է մարումների հետաձգումը

Մարումների հետաձգումը պարտադիր գործողություն չէ ուստի եթե Դուք արդեն վճարել եք, կամ ցանկանում եք կատարել ընթացիկ մարումներ, ապա Բանկը Ձեր վճարումը դիտարկում է որպես Բանկի հայտարարությամբ ներկայացրած հետաձգումների առաջարկից հրաժարում,  և Բանկը խորհուրդ է տալիս շարունակել իրականացնել ժամանակացույցով նախատեսված հերթական վճարումները՝ չծանրաբեռնելով վարկային բեռը:

 

  • 7.       Ունեմ հիփոթեքային վարկ, որի շրջանակներում օգտվում եմ եկամտահարկի հաշվին տոկոսագումարների վերադարձի հնարավորությունից, ինչպե՞ս կանդրադառնա մարումների հետաձգումը այդ վարկի վրա

Մարումների հետաձգումը պարտադիր գործողություն չէ, ուստի եկամտահարկի հաշվին տոկոսագումարների վերադարձի հնարավորությունից օգտվելու համար խորհուրդ է տրվում շարունակել իրականացնել ժամանակացույցով նախատեսված հերթական վճարումները, որի դեպքում եկամտահարկի հաշվին տոկոսագումարների հետվերադարձման խնդիր չի առաջանա:

Մարումների հետաձգումից օգտվելու դեպքում, դուք կզրկվեք հետաձգման ժամանակահատվածի համար եկամտահարկի հաշվին տոկոսագումարների հետվերադարձից՝ չվճարված տոկոսագումարների չափով:

 

  • 8.       Արդյո՞ք մարումների հետաձգումը ենթադրում է վարկի վերջնաժամկետի երկարաձգում

Վարկի վերջնաժամկետի երկարաձգում չի ենթադրվում, սակայն հաճախորդի կողմից Բանկ դիմելու դեպքում, փոխադարձ համաձայնությամբ հնարավոր է ցուցաբերել անհատական մոտեցում (խնդրում ենք հաշվի առնել, որ գույքի գրավով վարկերի դեպքում վերջնաժամկետի երկարաձգման պարագայում պետք է կատարել նոտարական վավերացման և պետական գրանցման լրացուցիչ ծախսեր):

 

  • 9.       Արտոնյալ ժամկետով վարկային գծերի դեպքում, արդյո՞ք հնարավոր է կատարել մարումների հետաձգում

Արտոնյալ ժամկետով վարկային գծերի դեպքում պայմանագրով սահմանված արտոնյալ ժամկետում պարտադիր վճարումը չիրականացնելու դեպքում առանց վարկային պատմությունը վատացնելու և առանց տույժ և տուգանքներ վճարելու կհետաձգվի վարկային գծերի մարումները, սակայն համաձայն պայմանագրի կհաշվեգրվի տոկոսագումարը: Արտոնյալ ժամկետով վարկային գծերի դեպքում, երբ վճարումների արտոնյալ ժամանակահատվածը համընկնում է Բանկի հայտարարած հետաձգումների ժամանակահատվածին (ս.թ. մարտի 16-ից մինչև ս.թ. մայիսի 30-ը), ապա տվյալ ժամանակահատվածում որևէ ձևակերպման, դիմումի անհրաժեշտություն չկա: Արտոնյալ ժամկետի ավարտից հետո, եթե հաճախորդը նախօրոք չի դիմել Բանկ հետաձգման առաջարկից չօգտվելու կամ հրաժարվելու համար, և հաճախորդի հաշիվներին առկա չէ բավարար դրամական միջոցներ վարկային գծի պայմանագրով սահմանված մասի մարման համար կամ կանխիկ չի մարել մարման ենթակա մասը, ապա վարկային գծի համար հաշվարկվող տոկոսների և մայր գումարի մարումները հետաձգվում են մինչև ս.թ. մայիսի 30-ը:

 

  • 10.   Ինչպե՞ս կարող եմ դիմել Բանկ ժամանակացույցի վերանայման համար

Ժամանակացույցի վերանայման համար կարող եք դիմել հետևյալ կերպ.

          Դիմել Բանկի Գլխամաս կամ մոտակա մասնաճյուղ, կամ

          Ուղարկել էլեկտրոնային դիմում հետևյալ ձևաչափով delaydimum@armbusinessbank.am հասցեով:

 

 

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով՝

Հեռախոս: +374 10 59 20 20, +374 60 37 25 00

WhatsApp / Viber: +37494114488

Նորություններ
Նոյեմբեր 27, 2020
ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

  Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին...


Ավելին
Նոյեմբեր 25, 2020
ՍՏԱՑԵ΄Ք ՁԵՐ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԻ VISA ՔԱՐՏԵՐՈՎ

  Հարգելի հաճախորդներ,

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ իր Visa քարտապանների համար հանդես է գալիս հերթական շահավետ առաջարկով՝ գործարկելով նոր ակցիա gg  տաքսի ծառայության հետ համատեղ...


Ավելին
Նոյեմբեր 24, 2020
Սարգիսը բարձունք էր սիրում ու իր վերջին կռիվը հենց բարձունքին էր տվել

  Մեր ընկերը ճամփորդ դարձավ: Ամենաուրախ, ամենահետաքրքիր, կյանքով լի մեր Սարգիսը: Սա նրա վերջին լուսանկարն է, որն ինքն է տեղադրել սոցիալական ցանցի իր էջում: Այստեղ Լույսի հետ զրույցի է բռնվել, ինչ իմանանք՝ ինչ են խոսում...


Ավելին
Նոյեմբեր 24, 2020
Հայբիզնեսբանկի VISA քարտապանների համար երկարաձգվել է շահավետ առաջարկի ժամկետը

  Հատկապես այս օրերին, երբ Դուք հաճախ եք օգտվում Menu.am-ի ծառայություններից, վստահ ենք, որ այս առաջարկը Ձեզ անտարբեր չի թողնի...


Ավելին
Նոյեմբեր 20, 2020
ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

  Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին․․․


Ավելին
Նոյեմբեր 16, 2020
ՇԱԲԱԹ ԵՎ ԿԻՐԱԿԻ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

  Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում շաբաթ և կիրակի օրերին...


Ավելին
Նոյեմբեր 06, 2020
ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

    Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին․․․


Ավելին
Հոկտեմբեր 30, 2020
ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին․․․


Ավելին
Հոկտեմբեր 23, 2020
ՇԱԲԱԹ ԵՎ ԿԻՐԱԿԻ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ և կիրակի օրերին․․․


Ավելին
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.facebook.com/armbusinessbankofficial
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ինստագրամյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.instagram.com/armbusinessbank_official
www.armbusinessbank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից