Գլխավոր / Նորություններ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Արտաքին աուդիտի ընտրության 

հրապարակային մրցույթի 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն հայտարարում է աուդիտորական ծառայություն իրականացնող  կազմակերպության ընտրության մրցույթ:

 

Մրցույթի կազմակերպման վայրը (հասցեն).

ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 48:

 

Մրցույթով կնքվելիք պայմանագրի առարկան.

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ 2019թ., 2020թ. և 2021թ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի իրականացում, որը ներառում է.

  • ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված տեղեկատվության և բացահայտումների հիմքերի հետազոտումը,
  • ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ժամանակ կիրառված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների, Բանկի ղեկավարության կողմից կատարված էական գնահատումների և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման գնահատումը,
  • ՀՀ Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների արժանահավատության ստուգումը,
  • աուդիտորական եզրակացության և աուդիտորական հաշվետվության (նամակ Բանկի ղեկավարությանը) կազմումը:

Աուդիտի ընդգրկման բնագավառներն են` Բանկի հաշվապահական հաշվեկշիռը, հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքները, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները, Բանկի կողմից ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունները:

 

Մրցույթի հայտերի ընդունման ժամանակահատվածը՝

23.09.2019 թվականից մինչև 17.10.2019թ. ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 10:00-ից մինչև 17:00:

Մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը.

 Մրցույթի հաղթող է ճանաչվում լավագույն պայմաններ առաջարկած մասնակիցը, որը  հաստատվում է ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ Ընդհանուր ժողովի կողմից:

 

Մրցույթի հայտերը բացելու և ամփոփելու կարգը.

 Մրցույթի հայտերը կբացվեն և արդյունքները կամփոփվեն 18.10.2019թ.: Բանկի խորհուրդը պետք է գնահատի, ամփոփի աուդիտորական կազմակերպությունների առաջարկությունները և դրանք ներկայացնի Բանկի բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի հաստատմանը:

 

Մրցույթի  հայտերի  ներկայացման կարգը .

 Մրցույթի հայտը ներկայացվում է փակ ծրարով` ծրարի վրա նշելով.

-           մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն),

-           մրցույթի անվանումը,

-           հայտատուի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը կամ կապի այլ միջոցները:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկը.

Մրցույթի հայտը պետք է պարունակի հետևյալ նվազագույն տեղեկատվությունը`

-           հայտի ծրարում առկա փաստաթղթերի ցանկը և էջերի քանակը,

-           մրցույթի մասնակցի տվյալները, այդ թվում՝ անվանումը, գտնվելու վայրը (հասցեն), հեռախոսահամարը.

-           Հայաստանի Հանրապետության տվյալ կազմակերպության կողմից աուդիտի անցկացման առնվազն 5 տարվա փորձի մասին տեղեկություններ, սակայն նշված չափանիշը չի տարածվում միջազգային ճանաչում ունեցող սուդիտորական կազմակերպությունների վրա,

-           Անկախ պետությունների համագործակցության (ԱՊՀ) և անցումային տնտեսությամբ երկրներում բանկերի աուդիտի անցկացման փորձի մասին տեղեկություններ,

-           աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտոր(ներ)ի որակավորման մակարդակի և աշխատանքային փորձի վերաբերյալ տեղեկություններ. աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտորը պետք է ունենա ֆինանսական կազմակերպության աուդիտորի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ և առնվազն 5 բանկի կամ ապահովագրական ընկերության աուդիտի իրականացման փորձ և միջազգային հաշվապահական և/կամ աուդիտորական որոկավորման փուլերի առնվազն կեսը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական),

-           աուդիտորական խմբում ներգրավվելիք աշխատակիցների որակավորման մակարդակի և աշխատանքային փորձի վերաբերյալ տեղեկություններ: Աուդիտորական խումբ ներգրավված աշխատակիցների առնվազն կեսը պետք է ունենան աուդիտորական կազմակերպության երեք տարվա աշխատանքային փորձ և միջազգային հաշվապահական և/կամ աուդիտորական որակավորման փուլերի առնվազն կեսը ավարտած լինելու փաստը հաստատող փաստաթուղթ կամ Հայաստանի աուդիտորների և հաշվապահների ասոցիացիայի կամ ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված մարմնի կողմից տրված աուդիտորի որակավորում,

-           աուդիտորական uտուգման իրականացման մեթոդները, աուդիտի անցկացման և աուդիտորական եզրակացության ներկայացման ժամկետները, աուդիտի ընդգրկման բնագավառները,

-           աուդիտի ծառայության գինը` ներառյալ հարկերը և այլ ծախսերը, վճարման կարգն ու պայմանները:

 

Մրցույթի մասնակցության համար նախավճարի չափ սահմանված չէ:

Մրցույթում որևէ ծածկագիր առկա չէ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել` ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ` ք. Երևան, Նալբանդյան փողոց, 48, 101 սենյակ, կամ զանգահարել +374 10 59-20-04 հեռախոսահամարով` Վարչության նախագահի տեղակալ - Ֆինանսական դեպարտամենտի տնօրեն Մ. Սահակյանին (էլ. փոստի հասցե` manvel.sahakyan@armbusinessbank.am):

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ Արտաքին աուդիտի ընտրության կարգին ծանոթանալու և դրա պատճենը ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ Խորհրդի նախագահի օգնականին` զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարով` +374 10 59 20 68:

Նորություններ
Հունվար 15, 2021
ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին...


Ավելին
Հունվար 08, 2021
ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին...


Ավելին
Դեկտեմբեր 30, 2020
Հանգստյան օրերին ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

  Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,


Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև հանգստյան օրերին․․․


Ավելին
Դեկտեմբեր 30, 2020
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ Visa միջազգային վճարահաշվարկային համակարգի կողմից արժանացել է․․․


Ավելին
Դեկտեմբեր 25, 2020
ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

  Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին...


Ավելին
Դեկտեմբեր 25, 2020
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է A4 ֆորմատի թղթի  ձեռքբերման մրցույթ`

   Մրցույթի պայմաններն են՝

  1. Ներկայացնել տեխնիկական  պայմանները (պահանջվող պայմանները կցվում են):
  2. Նշել այլ պայմաններ կազմակերպության հայեցողությամբ:
  3. Մատակարար ընկերության հետ պայմանագրից բխող բոլոր փոխհաշվարկները կատարվելու են «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ–ում առկա հաշիվների միջոցով...

Ավելին
Դեկտեմբեր 25, 2020
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ ներկայացնում է նոր՝ «Վերածնունդ» ավանդատեսակը

  ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ ներկայացնում է նոր՝ «Վերածնունդ» ժամկետային ավանդատեսակը, որի նպատակն է աջակցել Հայրենիքի պաշտպանության գործում անգնահատելի դեր ունեցած մեր զինվորների առողջության վերականգնմանը:

Ավանդի առավելություններն են․...


Ավելին
Դեկտեմբեր 18, 2020

Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին...


Ավելին
Դեկտեմբեր 18, 2020

  Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին...


Ավելին
Դեկտեմբեր 04, 2020

  Հարգելի՛ հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին...


Ավելին
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.facebook.com/armbusinessbankofficial
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ինստագրամյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.instagram.com/armbusinessbank_official
www.armbusinessbank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից