Գլխավոր / Նորություններ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Արտաքին աուդիտի ընտրության 

հրապարակային մրցույթի 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ն հայտարարում է աուդիտորական ծառայություն իրականացնող  կազմակերպության ընտրության մրցույթ:

 

Մրցույթի կազմակերպման վայրը (հասցեն).

ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 48:

 

Մրցույթով կնքվելիք պայմանագրի առարկան.

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ 2019թ., 2020թ. և 2021թ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի իրականացում, որը ներառում է.

  • ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված տեղեկատվության և բացահայտումների հիմքերի հետազոտումը,
  • ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ժամանակ կիրառված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների, Բանկի ղեկավարության կողմից կատարված էական գնահատումների և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման գնահատումը,
  • ՀՀ Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների արժանահավատության ստուգումը,
  • աուդիտորական եզրակացության և աուդիտորական հաշվետվության (նամակ Բանկի ղեկավարությանը) կազմումը:

Աուդիտի ընդգրկման բնագավառներն են` Բանկի հաշվապահական հաշվեկշիռը, հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքները, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները, Բանկի կողմից ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունները:

 

Մրցույթի հայտերի ընդունման ժամանակահատվածը՝

23.09.2019 թվականից մինչև 17.10.2019թ. ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 10:00-ից մինչև 17:00:

Մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը.

 Մրցույթի հաղթող է ճանաչվում լավագույն պայմաններ առաջարկած մասնակիցը, որը  հաստատվում է ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ Ընդհանուր ժողովի կողմից:

 

Մրցույթի հայտերը բացելու և ամփոփելու կարգը.

 Մրցույթի հայտերը կբացվեն և արդյունքները կամփոփվեն 18.10.2019թ.: Բանկի խորհուրդը պետք է գնահատի, ամփոփի աուդիտորական կազմակերպությունների առաջարկությունները և դրանք ներկայացնի Բանկի բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի հաստատմանը:

 

Մրցույթի  հայտերի  ներկայացման կարգը .

 Մրցույթի հայտը ներկայացվում է փակ ծրարով` ծրարի վրա նշելով.

-           մրցույթի մասին հրապարակային ծանուցման մեջ նշված մրցույթի հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն),

-           մրցույթի անվանումը,

-           հայտատուի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը կամ կապի այլ միջոցները:

 

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկությունների ցանկը.

Մրցույթի հայտը պետք է պարունակի հետևյալ նվազագույն տեղեկատվությունը`

-           հայտի ծրարում առկա փաստաթղթերի ցանկը և էջերի քանակը,

-           մրցույթի մասնակցի տվյալները, այդ թվում՝ անվանումը, գտնվելու վայրը (հասցեն), հեռախոսահամարը.

-           Հայաստանի Հանրապետության տվյալ կազմակերպության կողմից աուդիտի անցկացման առնվազն 5 տարվա փորձի մասին տեղեկություններ, սակայն նշված չափանիշը չի տարածվում միջազգային ճանաչում ունեցող սուդիտորական կազմակերպությունների վրա,

-           Անկախ պետությունների համագործակցության (ԱՊՀ) և անցումային տնտեսությամբ երկրներում բանկերի աուդիտի անցկացման փորձի մասին տեղեկություններ,

-           աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտոր(ներ)ի որակավորման մակարդակի և աշխատանքային փորձի վերաբերյալ տեղեկություններ. աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտորը պետք է ունենա ֆինանսական կազմակերպության աուդիտորի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ և առնվազն 5 բանկի կամ ապահովագրական ընկերության աուդիտի իրականացման փորձ և միջազգային հաշվապահական և/կամ աուդիտորական որոկավորման փուլերի առնվազն կեսը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական),

-           աուդիտորական խմբում ներգրավվելիք աշխատակիցների որակավորման մակարդակի և աշխատանքային փորձի վերաբերյալ տեղեկություններ: Աուդիտորական խումբ ներգրավված աշխատակիցների առնվազն կեսը պետք է ունենան աուդիտորական կազմակերպության երեք տարվա աշխատանքային փորձ և միջազգային հաշվապահական և/կամ աուդիտորական որակավորման փուլերի առնվազն կեսը ավարտած լինելու փաստը հաստատող փաստաթուղթ կամ Հայաստանի աուդիտորների և հաշվապահների ասոցիացիայի կամ ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված մարմնի կողմից տրված աուդիտորի որակավորում,

-           աուդիտորական uտուգման իրականացման մեթոդները, աուդիտի անցկացման և աուդիտորական եզրակացության ներկայացման ժամկետները, աուդիտի ընդգրկման բնագավառները,

-           աուդիտի ծառայության գինը` ներառյալ հարկերը և այլ ծախսերը, վճարման կարգն ու պայմանները:

 

Մրցույթի մասնակցության համար նախավճարի չափ սահմանված չէ:

Մրցույթում որևէ ծածկագիր առկա չէ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել` ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ` ք. Երևան, Նալբանդյան փողոց, 48, 101 սենյակ, կամ զանգահարել +374 10 59-20-04 հեռախոսահամարով` Վարչության նախագահի տեղակալ - Ֆինանսական դեպարտամենտի տնօրեն Մ. Սահակյանին (էլ. փոստի հասցե` manvel.sahakyan@armbusinessbank.am):

ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ Արտաքին աուդիտի ընտրության կարգին ծանոթանալու և դրա պատճենը ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել ՙՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ Խորհրդի նախագահի օգնականին` զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարով` +374 10 59 20 68:

Նորություններ
Հոկտեմբեր 21, 2019
ՙՓոխանցիր հեշտ, ստացիր արագ՚ ակցիա ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԻ կողմից

Հարգելի հաճախորդների և գործընկերներ,

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, սույն թվականի հոկտեմբերի 15-ից մինչև 2020թ հունվարի 15-ը ներառյալ, հանդես է գալիս ՙՓոխանցիր հեշտ, ստացիր արագ՚ ակցիայով...


Ավելին
Հոկտեմբեր 18, 2019
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԻ 24/7 ռեժիմով գործող Հեռախոսազանգերի կենտրոնն ունի նաԵՎ Viber ԵՎ Whatsapp հավելվածներ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ կարևորելով հաճախորդների հետ սերտ համագործակցությունը` շարունակում է նրանց ցանկությունների բացահայտմանն ու ճիշտ ժամանակին...


Ավելին
Հոկտեմբեր 18, 2019
ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին...


Ավելին
Հոկտեմբեր 17, 2019
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հայտարարում է Dell EMC SCv3000, PowerEdge R740 Rack Server, Dell Smart-UPS SRT 5000VA, Dell Networking S4128F-ON սարքավորումների կամ դրանց համարժեք սարքավորումների ձեռքբերման մրցույթ...


Ավելին
Հոկտեմբեր 16, 2019
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ:

Տեղեկացնում ենք, որ հոկտեմբերի 16-ից իր փաստացի գործունեությունն է սկսել «Լոռի» մասնաճյուղը, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Լուսավորչի 38/1 հասցեում...


Ավելին
Հոկտեմբեր 15, 2019
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ ՀԱՆԴԵՍ Է ԳԱԼԻՍ ԲԱՐԵԼԱՎՎԱԾ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՇԱՀԱՎԵՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ «ABB-ԱՎՏՈ» ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՈՎ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ ներկայացնում է բարելավված և ավելի շահավետ պայմաններով «ABB-Ավտո» վարկատեսակը...


Ավելին
Հոկտեմբեր 11, 2019
ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին...


Ավելին
Հոկտեմբեր 04, 2019
ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին...


Ավելին
Հոկտեմբեր 02, 2019
ABB-ՀԻՓՈԹԵՔ վարկատեսակ

Հայբիզնեսբանկը հանդես է գալիս նորացված և ավելի շահավետ պայմաններով՝  ABB-ՀԻՓՈԹԵՔ վարկատեսակով

 

Հայբիզնեսբանկի կողմից առաջարկվող անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և գործող հիփոթեքային վարկի վերաֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերը առանձնանում են իրենց մի շարք առավելություններով...Ավելին
Հոկտեմբեր 02, 2019
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի բանկերի միությունը հայտարարում է  «Ապագայի բանկն իմ պատկերացմամբ» խորագրով շարադրությունների և տեսահոլովակների մրցույթ:

   Մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ավագ դպրոցների և վերջիններիս հավասարեցված կարգավիճակ ունեցող ուսումնական հաստատությունների սաները...

 


  Հայաստանի բանկերի միությունը հայտարարում է «Բիզնես-պլանի կազմում» թեմայով մրցույթ` տնտեսագիտական կրթությամբ ուսանողների համար:

 Մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (պետական և մասնավոր) տնտեսագիտական ուղղվածություն ունեցող ֆակուլտետների/բաժինների ավարտական (վերջին) կուրսերի ուսանողները...


Ավելին
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն սոցիալական ցանցերում պաշտոնապես գրանցված չէ:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ պաշտոնական կայք-էջի հասցեն է՝
www.armbusinessbank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ տվյալ նյութը համարվում է գովազդ