Գլխավոր / Նորություններ
Անշարժ և շարժական գույք գնահատող և ապահովագրական ընկերությունների մրցույթ

“ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ” ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Բանկ) անշարժ և շարժական գույք գնահատող և ապահովագրական ընկերությունների հետ համագործակցության նպատակով կազմակերպում է մրցույթ:

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը փակ ծրարներով ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Նալբանդյան 48 հասցեով: Մրցույթում հաղթող կազմակերպության (կազմակերպությունների) հետ կկնքվի համապատասխան պայմանագիր:

Մրցույթի հայտերը կընդունվեն 2012 թվականի մայիսի 2-ից մինչև մայիսի 10-ը ընկած ժամանակահատվածում, ժամը 9.30-16.30: Արդյունքները կամփոփվեն մինչև 2012 թվականի մայիսի 12-ը:

Գնահատող ընկերությունների համար մրցույթը տեղի կունենա 2012 թվականի մայիսի 14-ին, իսկ ապահովագրական ընկերությունների համար` 2012թ. թվականի մայիսի 16-ին։

Մրցույթի անցկացման պայմանները Անկախ գնահատող ընկերությունների համար:

1. Մրցույթի համար պահանջվող փաստաթղթերկի ցանկը`

 • Դիմում.
 • Կանոնադրության պատճեն` լրացումներով և փոփոխություններով.
 • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական` իր ներդիրներով, ներառյալ տնօրենի վերաբերյալ տեղեկատվության ներդիրը.
 • Ընկերության ՀՎՀՀ.
 • Գնահատման գործունեության իրականացման լիցենզիայի պատճեն (առկայության դեպքում).
 • Լիցենզավորված գնահատողների լիցենզիաների պատճեններ. 
 • Նախորդ հաշվետու ֆինանսական տարվա` հարկային մարմինների կողմից հաստատվող հաշվետվություններ.
 • Նախորդ 1 (մեկ) տարվա ընթացքում գույքի գնահատման (վերագնահատման) կատարված աշխատանքների ցանկ.
 • Իրացվելիության գործակիցների գործածման սանդղակ` գույքի տեսակից, արժեքից ու գտնվելու վայրից կախված.
 • Գնահատող ընկերության հաստիքացուցակում ներառված գնահատողների ցուցակ,
 • Վերջին հաշվետու ամսվա դրությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանք.
 • Դատական դեպարտամենտից սնանկության բացակայության վերաբերյալ տեղեկանք.
 • Գնահատման տիպային պայմանագրերի և գնահատման եզրակացությունների օրինակներ.
 • Ընկերության մասնաճյուղերի ցանկ.
 • Տեղեկանք այլ բանկերի և ֆինանսական կազմակերպությունների հետ համագործակցության վերաբերյալ.
 • Մատուցվող ծառայությունների և սպասարկման սակագների ցանկ.
 • Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության:

2. Մրցույթին մասնակցող ընկերությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ չափանիշներին`

 • Գնահատման գործունեության իրականացման առնվազն 3 (երեք) տարվա փորձ ՀՀ-ում, գնահատման գործունեության իրականացման առնվազն 4 (չորս) ամսվա փորձ ԼՂՀ-ում.
 • Անկախ գնահատող ընկերությունում նվազագույնը 1 (մեկ) լիցենզավորված գնահատողների առկայություն.
 • Անկախ գնահատող ընկերությունը և/կամ նրա հետ փոխկապակցված անձը պետք է պատրաստակամ լինի համագործակցության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում Բանկում ներդնել Բանկի վարչության կողմից սահմանված գումարի չափով ժամկետային ավանդ (ավանդը դիտարկվում է որպես համագործակցության ապահովության միջոց).
 • Անկախ գնահատող ընկերության մասնաճյուղային ցանցի առկայություն, բացառությամբ ԼՂՀ-ում գրանցված անկախ գնահատողների.
 • Բանկերի կամ այլ ֆինանսական հաստատությունների հետ համագործակցության փորձ.
 • Բանկի կողմից գրավ ընդունվող գույքի գնահատման վճարների ընդունման նպատակով Բանկում Անկախ գնահատող ընկերության կողմից առանձին հաշվի բացում:

Մրցույթի անցկացման պայմանները Ապահովագրական ընկերությունների համար

1. Մրցույթի համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը

 • Դիմում.
 • Կանոնադրության պատճեն` լրացումներով և փոփոխություններով.
 • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական` իր ներդիրներով, ներառյալ տնօրենի  վերաբերյալ տեղեկատվության ներդիրը.
 • Ընկերության ՀՎՀՀ.
 • Ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիայի պատճեն.
 • Նախորդ հաշվետու ֆինանսական տարվա` հարկային մարմինների կողմից հաստատվող հաշվետվություններ.
 • Նախորդ հաշվետու ֆինանսական տարվա անկախ աուդիտորական եզրակացության պատճեն.
 • Վերջին հաշվետու ամսվա դրությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանք.
 • Ապահովագրության յուրաքանչյուր տեսակի գծով տիպային պայմանագրեր.
 • Տեղեկանք ապահովագրական գործառնությունների ընդհանուր ծավալում յուրաքանչյուր տեսակի ապահովագրության մասնաբաժնի վերաբերյալ, վերջին 6 ամիսների ընթացքում ապահովագրական հատուցումների գումարը.
 • Տեղեկանք այլ բանկերի և ֆինանսական կազմակերպությունների հետ համագործակցության վերաբերյալ.
 • Կազմակերպության վերաապահովագրողների վերաբերյալ տեղեկատվություն.
 • Բանկի հաճախորդների սպասարկման սակագները` ըստ ապահովագրության տեսակների.
 • Դատական դեպարտամենտից սնանկության բացակայության վերաբերյալ տեղեկանք.
 • Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության:

2. Մրցույթին մասնակցող ընկերությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ չափանիշներին

 • ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիայի առկայություն.
 • ապահովագրական գործունեության իրականացման առնվազն 1 (մեկ) տարվա փորձ.
 • Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղային ցանցի առկայություն.
 • բանկերի կամ այլ ֆինանսական հաստատությունների հետ համագործակցության փորձ.
 • ապահովագրավճարների մուտքագրման նպատակով Բանկում Ապահովագրական ընկերության կողմից առանձին հաշվի բացում.
 • Ապահովագրական ընկերության կողմից Բանկի և Ապահովագրական ընկերության միջև կնքված պայմանագրով նախատեսված չափով միջնորդավճարի վճարում Բանկին:

 

Ապահովագրական ընկերությունը պետք է պատրաստակամ լինի համագործակցության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում Բանկում ներդնել Բանկի վարչության կողմից սահմանված գումարի չափով  ժամկետային ավանդ (ավանդը դիտարկվում է որպես համագործակցության ապահովության միջոց): Համագործակցության ընթացքում այս պահանջի խախտման դեպքում Բանկը կարող է տվյալ Ապահովագրական ընկերությանը Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկից ժամանակավորապես հանել:

 

 

Նորություններ
Փետրվար 21, 2020
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին:

Եվ այսպես, այս շաբաթ՝ փետրվարի 22-ին, հաճախորդներին հասանելի կլինեն...


Ավելին
Փետրվար 20, 2020
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ. ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԲԱՆԿԸ՝ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԳԾՈՎ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

Ուրախությամբ և միաժամանակ մեծ պատասխանատվությամբ հայտնում ենք, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, հանդիսանալով առաջատար ֆիզիկական անձանց ժամկետային ավանդների ներգրավման գծով, շարունակում է ժամկետային...


Ավելին
Փետրվար 19, 2020
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ հյուրընկալեց ապագա ֆինանսիստներին

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ շարունակում է համագործակցությունն առաջատար  ուսումնական հաստատությունների հետ, որոնք ձգտում են բարելավել կրթության որակն ու  պատրաստել բարձրորակ մասնագետներ: Մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների համար արդեն ավանդույթ է դարձել Բանկում պրակտիկա անցնելը, որի ընթացքում ծանոթանում են ֆինանսական կազմակերպության...


Ավելին
Փետրվար 14, 2020
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին:

Եվ այսպես, այս շաբաթ՝ փետրվարի 15-ին, հաճախորդներին հասանելի կլինեն Բանկի․․․


Ավելին
Փետրվար 14, 2020
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՝ ՀՈՒՍԱԼԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

Արդեն մեկ տարի է, ինչ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ սկսել է Փոքր բիզնեսի հատվածի համար բանկային ծառայություններ մշակել բոլորովին նոր ձևաչափով:

Բանկի 2019-2021 թվականների զարգացման ռազմավարության համաձայն՝ Հայաստանի և Արցախի փոքր բիզնեսին աջակցելը և սպասարկելը Բանկի կողմից դիտարկվում է որպես...


Ավելին
Փետրվար 07, 2020
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի քարտապաններ,

Տարատեսակ հաղորդագրություններ շահումների կամ վարկերի տրամադրման մասին ստանալու դեպքերում, խնդրում ենք լինել ավելի ուշադիր և այլ անձանց չտրամադրել Ձեր բանկային քարտ․․․


Ավելին
Փետրվար 07, 2020
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին:

Եվ այսպես, այս շաբաթ՝ փետրվարի 8-ին, հաճախորդներին հասանելի կլինեն Բանկի․․․


Ավելին
Փետրվար 01, 2020
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի հաճախորդ,

Սպասարկման բարելավմանն ուղղված տեխնիկական աշխատանքներ կատարելու պատճառով ․․


Ավելին
Փետրվար 01, 2020
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ ՀԱՆԴԵՍ Է ԳԱԼԻՍ ԲԱՐԵԼԱՎՎԱԾ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՇԱՀԱՎԵՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ՝ ՙABB-ԱՎՏՈ՚ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՈՎ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

 

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ ներկայացնում է բարելավված և ավելի շահավետ պայմաններով ՙABB-Ավտո՚ վարկատեսակը:

Տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման նպատակով...


Ավելին
Հունվար 24, 2020
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև ոչ աշխատանքային օրերին․․․


Ավելին
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.facebook.com/armbusinessbankofficial
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ինստագրամյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.instagram.com/armbusinessbank_official
www.armbusinessbank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից