Գլխավոր / Նորություններ
Անշարժ և շարժական գույք գնահատող և ապահովագրական ընկերությունների մրցույթ

“ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ” ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Բանկ) անշարժ և շարժական գույք գնահատող և ապահովագրական ընկերությունների հետ համագործակցության նպատակով կազմակերպում է մրցույթ:

Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող կազմակերպությունները կարող են մրցութային հայտերը փակ ծրարներով ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան, Նալբանդյան 48 հասցեով: Մրցույթում հաղթող կազմակերպության (կազմակերպությունների) հետ կկնքվի համապատասխան պայմանագիր:

Մրցույթի հայտերը կընդունվեն 2012 թվականի մայիսի 2-ից մինչև մայիսի 10-ը ընկած ժամանակահատվածում, ժամը 9.30-16.30: Արդյունքները կամփոփվեն մինչև 2012 թվականի մայիսի 12-ը:

Գնահատող ընկերությունների համար մրցույթը տեղի կունենա 2012 թվականի մայիսի 14-ին, իսկ ապահովագրական ընկերությունների համար` 2012թ. թվականի մայիսի 16-ին։

Մրցույթի անցկացման պայմանները Անկախ գնահատող ընկերությունների համար:

1. Մրցույթի համար պահանջվող փաստաթղթերկի ցանկը`

 • Դիմում.
 • Կանոնադրության պատճեն` լրացումներով և փոփոխություններով.
 • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական` իր ներդիրներով, ներառյալ տնօրենի վերաբերյալ տեղեկատվության ներդիրը.
 • Ընկերության ՀՎՀՀ.
 • Գնահատման գործունեության իրականացման լիցենզիայի պատճեն (առկայության դեպքում).
 • Լիցենզավորված գնահատողների լիցենզիաների պատճեններ. 
 • Նախորդ հաշվետու ֆինանսական տարվա` հարկային մարմինների կողմից հաստատվող հաշվետվություններ.
 • Նախորդ 1 (մեկ) տարվա ընթացքում գույքի գնահատման (վերագնահատման) կատարված աշխատանքների ցանկ.
 • Իրացվելիության գործակիցների գործածման սանդղակ` գույքի տեսակից, արժեքից ու գտնվելու վայրից կախված.
 • Գնահատող ընկերության հաստիքացուցակում ներառված գնահատողների ցուցակ,
 • Վերջին հաշվետու ամսվա դրությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանք.
 • Դատական դեպարտամենտից սնանկության բացակայության վերաբերյալ տեղեկանք.
 • Գնահատման տիպային պայմանագրերի և գնահատման եզրակացությունների օրինակներ.
 • Ընկերության մասնաճյուղերի ցանկ.
 • Տեղեկանք այլ բանկերի և ֆինանսական կազմակերպությունների հետ համագործակցության վերաբերյալ.
 • Մատուցվող ծառայությունների և սպասարկման սակագների ցանկ.
 • Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության:

2. Մրցույթին մասնակցող ընկերությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ չափանիշներին`

 • Գնահատման գործունեության իրականացման առնվազն 3 (երեք) տարվա փորձ ՀՀ-ում, գնահատման գործունեության իրականացման առնվազն 4 (չորս) ամսվա փորձ ԼՂՀ-ում.
 • Անկախ գնահատող ընկերությունում նվազագույնը 1 (մեկ) լիցենզավորված գնահատողների առկայություն.
 • Անկախ գնահատող ընկերությունը և/կամ նրա հետ փոխկապակցված անձը պետք է պատրաստակամ լինի համագործակցության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում Բանկում ներդնել Բանկի վարչության կողմից սահմանված գումարի չափով ժամկետային ավանդ (ավանդը դիտարկվում է որպես համագործակցության ապահովության միջոց).
 • Անկախ գնահատող ընկերության մասնաճյուղային ցանցի առկայություն, բացառությամբ ԼՂՀ-ում գրանցված անկախ գնահատողների.
 • Բանկերի կամ այլ ֆինանսական հաստատությունների հետ համագործակցության փորձ.
 • Բանկի կողմից գրավ ընդունվող գույքի գնահատման վճարների ընդունման նպատակով Բանկում Անկախ գնահատող ընկերության կողմից առանձին հաշվի բացում:

Մրցույթի անցկացման պայմանները Ապահովագրական ընկերությունների համար

1. Մրցույթի համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը

 • Դիմում.
 • Կանոնադրության պատճեն` լրացումներով և փոփոխություններով.
 • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական` իր ներդիրներով, ներառյալ տնօրենի  վերաբերյալ տեղեկատվության ներդիրը.
 • Ընկերության ՀՎՀՀ.
 • Ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիայի պատճեն.
 • Նախորդ հաշվետու ֆինանսական տարվա` հարկային մարմինների կողմից հաստատվող հաշվետվություններ.
 • Նախորդ հաշվետու ֆինանսական տարվա անկախ աուդիտորական եզրակացության պատճեն.
 • Վերջին հաշվետու ամսվա դրությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանք.
 • Ապահովագրության յուրաքանչյուր տեսակի գծով տիպային պայմանագրեր.
 • Տեղեկանք ապահովագրական գործառնությունների ընդհանուր ծավալում յուրաքանչյուր տեսակի ապահովագրության մասնաբաժնի վերաբերյալ, վերջին 6 ամիսների ընթացքում ապահովագրական հատուցումների գումարը.
 • Տեղեկանք այլ բանկերի և ֆինանսական կազմակերպությունների հետ համագործակցության վերաբերյալ.
 • Կազմակերպության վերաապահովագրողների վերաբերյալ տեղեկատվություն.
 • Բանկի հաճախորդների սպասարկման սակագները` ըստ ապահովագրության տեսակների.
 • Դատական դեպարտամենտից սնանկության բացակայության վերաբերյալ տեղեկանք.
 • Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության:

2. Մրցույթին մասնակցող ընկերությունները պետք է համապատասխանեն հետևյալ չափանիշներին

 • ապահովագրական գործունեության իրականացման լիցենզիայի առկայություն.
 • ապահովագրական գործունեության իրականացման առնվազն 1 (մեկ) տարվա փորձ.
 • Ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղային ցանցի առկայություն.
 • բանկերի կամ այլ ֆինանսական հաստատությունների հետ համագործակցության փորձ.
 • ապահովագրավճարների մուտքագրման նպատակով Բանկում Ապահովագրական ընկերության կողմից առանձին հաշվի բացում.
 • Ապահովագրական ընկերության կողմից Բանկի և Ապահովագրական ընկերության միջև կնքված պայմանագրով նախատեսված չափով միջնորդավճարի վճարում Բանկին:

 

Ապահովագրական ընկերությունը պետք է պատրաստակամ լինի համագործակցության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում Բանկում ներդնել Բանկի վարչության կողմից սահմանված գումարի չափով  ժամկետային ավանդ (ավանդը դիտարկվում է որպես համագործակցության ապահովության միջոց): Համագործակցության ընթացքում այս պահանջի խախտման դեպքում Բանկը կարող է տվյալ Ապահովագրական ընկերությանը Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների ցանկից ժամանակավորապես հանել:

 

 

Նորություններ
Սեպտեմբեր 18, 2020
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ ներկայացնում է երեխաների համար նախատեսված ABB KIDS քարտը

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ ներկայանում է նոր առաջարկով. հայկական բանկային շուկայում եզակի՝ ABB KIDS քարտով,  որը  նախատեսված 6-14 տարեկան երեխաների համար...


Ավելին
Սեպտեմբեր 18, 2020
ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին...


Ավելին
Սեպտեմբեր 17, 2020
Հայտարարություն

AMARBBB25ER7 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերի հետգնման արդյունքներ

Հետգնման օր՝ 17/09/2020թ․․․Ավելին
Սեպտեմբեր 17, 2020
Առցանց գրանցման հնարավորություն՝ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԻ Մոբայլ բանկինգ հավելվածում

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, մշտապես հոգ տանելով իր հաճախորդների հարմարավետության և առողջության մասին, շարունակաբար մեծացնում է հեռահար ծառայությունների շրջանակը...


Ավելին
Սեպտեմբեր 14, 2020
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿՆ առաջարկում է շահավետ պայմաններ՝ երեք նորակառույց բնակելի թաղամասերում բնակարաններ ձեռք բերելու նպատակով

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ կառուցապատողների հետ համագործակցության շրջանակներում հանդես է գալիս երեք խոշոր  հիփոթեքային նախագծերի վարկավորման առաջարկներով:

Բնակարաններ ձեռք բերելու նպատակով Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է հիփոթեքային վարկավորման շահավետ պայմաններ...


Ավելին
Սեպտեմբեր 11, 2020
ՇԱԲԱԹ ՕՐԸ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

Հարգելի հաճախորդներ և գործընկերներ,

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ, առաջնորդվելով հաճախորդին մշտապես հասանելի լինելու սկզբունքով, իրականացնում է հաճախորդների սպասարկում նաև շաբաթ օրերին․․․


Ավելին
Սեպտեմբեր 09, 2020
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ։ AMARBBB25ER7 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերի հետգնման վերաբերյալ

Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) իր կողմից թողարկված AMARBBB25ER7 տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերի սեփականատերերին առաջարկում է մասնակցել նշված պարտատոմսերի հետգնմանը․․․


Ավելին
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.facebook.com/armbusinessbankofficial
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ինստագրամյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.instagram.com/armbusinessbank_official
www.armbusinessbank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից